Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2017

22.08.2017 г.
22.08.2017
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Варвара”, сондаж № 6, с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

17.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 35167.501.8478 по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора.

17.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 001004, в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив

17.08.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал (Дере №4 – Брестовишко дере),землище на село Йоаким Груево, Община Стамболийски, Област Пловдив

17.08.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Шарпавица”, в землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

16.08.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Азмакдере,УПИ-I, кад. №2, кв. 48, Село Бял извор, Община Ардино, Област Кърджали

15.08.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал, УПИ I-375, кв. 58, 58а, Село Ястребово, Община Опан, Област Стара Загора

15.08.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дуван дере,село Пъдарско,община Брезово, област Пловдив  

14.08.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Малка река,землище на град Рудозем, Община Рудозем, Област Смолян

14.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Малкото кладенче” в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

14.08.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Дъба”, в землището на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив

11.08.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - м-т «Мерата» по ПУП на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

10.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Баирите” в землище на с. Житница, община Калояново, област Пловдив

10.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ-I, кв. 1 от регулационния план на  с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив

10.08.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Боринска,село Борино,община Борино, област Смолян

03.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Черни могили”, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик

03.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Орта мера”, землище на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик

03.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 017076 в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали

03.08.2017
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - в местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

03.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

03.08.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ VIII-686, кв. 19 по ПРЗ на с. Габарево, община Павел баня, област Стара Загора

03.08.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ I-697, кв 69 по плана на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол

02.08.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Върбица,гр.Златоград,Община Златоград , област Смолян