Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2018

28.02.2018 г.
28.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. в местност „Олу дере”, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково

28.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Малтепе” , с. Маноле, община Марица, област Пловдив 

28.02.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Мечка,землище на гр. Първомай,Област Пловдив

28.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - в р. Бяла река, ляв приток на р.Стряма,землище с.Васил Левски ,Община Карлово,Област Пловдив

23.02.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в  местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

23.02.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на топлиннозамърсени води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Перселик“ в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

22.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 63207.501.160, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян

22.02.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в реките Сазлийка,Блатница,Кумурджа и река, приток на река Сазлийка,гр. Раднево

22.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 46045.502.636, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян

22.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Св. Атанас”, в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив 

20.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ III-375, кв. 58 по плана на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора

20.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Мерич алча” ,гр. Пловдив

20.02.2018
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ГОК „Марковски колектор” ,село Белащица, Община Родопи, Област Пловдив

20.02.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, представляващ ПИ 73242.225.878, общинска публична собственост,село Труд, община Марица, област Пловдив

20.02.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Дере, ляв приток на р.Арда,землище с. Средногорци,община Мадан, област Смолян

20.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Калугер    -  ляв приток,землище с.Мирково,Община Мирково,Област София

16.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - w ПИ с идентификатор 56784.507.347 , гр. Пловдив

09.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Ангелиница”, в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

09.02.2018
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - w местност „Ангелиница”, в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

09.02.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Новоселска, ляв приток на р. Асеновска,гр. Сливен    

09.02.2018
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води - за тръбен кладенец в местност „Бобата”, гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

09.02.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - имот с идентификатор 00702.18.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив 

09.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 00702.505.76, ПЗ „Север”, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

09.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.539.129 ,гр. Пловдив

09.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ IV-16,85, производствена и складови дейности кв. 6 по ПУП на Стопански двор, гр. Садово, община Садово, област Пловдив

09.02.18
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Банска Луда Яна,землище на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик

09.02.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Арда,с. Средногорци,Община Мадан, област Смолян и гр. Рудозем,Община Рудозем, област Смолян 

09.02.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Банска,с.Татарево,община Минерални бани, област Хасково

01.02.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Кюп дере,с.Певците,община Карлово, област Пловдив

01.02.2018
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Кайсов кайнак” в землището на  с. Устина, община Родопи, област Пловдив

01.02.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ ХХХI – произв. и скл. дейност, кв. 58,с. Житница,​община Калояново, област Пловдив