Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2018

30.03.2018 г.
30.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Бялата вода”, землище на гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив

27.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в ПИ 61412.21.194 ,землище на село Радиново, община Марица, област Пловдив

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Лифта”, в ПИ 00480.44.17 ,с. Анево, община Сопот, област Пловдив

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Незабравка”, в имот 00480.44.14, местност „Чавдарлъка”, с. Анево, община Сопот, област Пловдив

19.03.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води - Два тръбни кладенеца в ПИ 49494.667.912 ,гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец в имот № 181005, местност „Долен комсал под село”, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Един тръбен кладенец в ПИ 73242.60.3, местност „Герена”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един тръбен кладенец в УПИ IХ-46,47, стопанска дейност, трафопост в кв. 8 по ПУП на Стопански двор, гр. Садово, община Садово, област Пловдив

19.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Един шахтов кладенец, в УПИ II-1440 на кв. 50 ,с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора

14.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Хасковска,град Хасково

14.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Хасковска и дере,гр.Хасково

12.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 87374.515.19 ,гр. Ямбол

12.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Радиновски герен”, с. Царацово, община Марица, област Пловдив

12.03.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - безименно дере (ляв приток на река Перперек),землище с.Мъдрец,Община Кърджали, област Кърджали

12.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Чепинска (Ели дере),Варварски минерални бани, село Варвара, община Септември, област Пазарджик

12.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Пикла, представляваща имот №015461, държавна публична собственост община Марица, област Пловдив

12.03.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Марица, землището на село Костиево, община Марица, област Пловдив

12.03.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Марица,гр.Ветрен и с.Злокучене, община Септември, област Пазарджик

12.03.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бедечка,землище на с.Хрищени,Община Стара Загора,Област Стара Загора

12.03.2018
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в село Долнослав,Община Асеновград, област Пловдив

12.03.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Два тръбни кладенеца в местност „Казалджене”, землище на гр. Раковски , област Пловдив

01.03.2018 г.
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - 1 бр. тръбен кладенецна територията на имот № 108017 в местност „Друма” в землището на с. Катуница, общ. Садово, област Пловдив