Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2017

24.11.2017 г.
24.11.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа,гр. Елхово,област Ямбол

22.11.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Девинска,гр.Девин,Област Смолян

22.11.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Малка Арда,с.Баните, Община Баните, Област Смолян

22.11.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере Говедарника, ляв приток на река Малка Арда,с.Баните, Община Баните, Област Смолян

22.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в УПИ I-167, кв. 48 ,с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол

21.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Герена”, с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик

21.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително  за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Казаните”, землище на гр. Раковски, областПловдив

21.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от река Марица,землище гр.Костенец,Община Костенец,Област Софийска

21.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - Рибарник, имот №203, в УПИ I, кв.41, в землището на село Буйново, община Борино, област Смолян 

21.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.540.615 по КККР на гр. Пловдив

21.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- в ПИ с идентификатор 56784.508.320 по КККР на гр. Пловдив

21.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в  местност „Топ Кория-03” в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

21.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 2 бр. ТК в имот 000305,с.Овчарци,Раднево,Стара Загора

09.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Правце”, в землището на с. Букаците, община Смолян, област Смолян

08.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.508.193 ,гр. Пловдив

07.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ XI в кв. № 71 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

07.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Локвите” в землището на с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик

07.11.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал - имот № 000012,землище на град Крън, Община Казанлък, Област Стара Загора

07.11.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал – имот № 000324,в землището на село Стряма, Община Раковски, Област Пловдив

06.11.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Въча,гр.Кричим,Община Кричим,област Пловодив

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Тировете”, в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Османова могила” в землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот 47086.194.2,с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот с №  643015 в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

03.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Каратопрак”,с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик

03.11.2017
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - в местност „Баните” ,гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора.

03.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ VI - за оранжериен комплекс, кв. 16 по ПУП на с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.539.332,гр. Пловдив

03.11.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително  за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в  имот с идентификатор 47086.501.1091,с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив

01.11.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Батак”, разположен на територията на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик

01.11.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере представляващо ПИ с идентификатор 55302.98.408,гр.Панагюрище, Област Пазарджик