Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2017

30.10.2017 г.
30.10.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - вътрешна река  – имот № 000237, собственост на МОСВ,земл. на с. Старосел, общ. Хисаря, обл.  Пловдив

30.10.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал – имот № 034280,с.Стряма, Местност „Перселик“, Община Раковски, Област Пловдив

30.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бедрозов бунар”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

30.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 73242.223.133 ,с. Труд, община Марица, област Пловдив

30.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.384.269 по КККР на гр. Пловдив

30.10.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.22.35 и Отводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 61412.14.179,землище на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

30.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Долно ново село”, ПИ № 000008,землище с. Малко Дряново,община Братя Даскалови, област Стара Загора

30.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Гюлдере,землище с. Оризово,Община Братя Даскалови, област Стара Загора

30.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Рахманлийска,Землище с. Белозем,община Раковски, област Пловдив

30.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Минзухар”, ПИ № 000057, в землището на село Минзухар,община Черноочене, област Кърджали

24.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Варниците”, с. Белащица, община Родопи, област Пловдив

18.10.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в ПИ 56784.505.6,  гр. Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Каймака”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Боруклука”, землище на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 3 бр.ТК в местност „Кошовете” , с. Труд, община Марица, област Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кошовете” ,с. Труд, община Марица, област Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 39921.131.639 ,гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бедрозов бунар” ,с. Марково, община Родопи, област Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.325.60 ,гр. Пловдив

18.10.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал – ПИ № 256,град Сунгурларе, Община Сунгурларе, Област Бургас

18.10.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Мочурица,землище на село Славянци, Община Сунгурларе, Област Бургас

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в УПИ II, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Казланча” ,с. Оризари, община Родопи, област Пловдив

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Гермелика”, землище на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен 

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.410,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик 

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Баирите”, в землището на с. Житница, община Калояново, област Пловдив 

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Старите лозя”, землище на с. Огнен, община Карнобат, област Бургас

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Чамлъка” ,с. Борино, община Борино, област Смолян

18.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Кемерско дере,гр.Кричим,област Пловдив 

18.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Голяма Николичница, гр.Карлово,Област Пловдив 

16.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ I-1009, кв. 71,гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик

16.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа,с.Завой,община Тунджа, област Ямбол

16.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере,с. Чифлик,Община Кърджали, област Кърджали 

10.10.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.536.832 , гр. Пловдив

10.10.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в имот с идентификатор 73122.20.8 по КККР на село Трилистник, община Марица, област Пловдив

10.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

10.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ с идентификатор 67338.546.104 по КККР на гр. Сливен

04.10.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в поземлен имот с идентификатор 11845.59.3,с. Войводиново, община Марица, облст Пловдив

04.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Перселик”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

04.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -  от КЕИ „Петрово кладенче” и ТК „Речицата",с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

04.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000608, в землището на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

04.10.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Черногорово”, ПИ № 000227, в землището на село Черногорово,община Димитровград, област Хасково

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Кьосурлука”, в землището на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Алча сарла”,с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Скибалък”, в землището на с. Старо село, община Сливен, област Сливен

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - от КЕИ „Юртската чешма”,в землището на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Под Енина” по КККР на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Малка Арда,с.Баните,област Смолян

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Янчовска ,гр.Чепеларе,област Смолян

02.10.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от река Струг дере,местност: „Язовира”, землище на с.Осиково,община Девин,област Смолян