Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2017

28.09.2017 г.
28.09.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Крумовица,село Горна Кула, Община Крумовград, Област Кърджали

28.09.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - НТП Рибарник, ПИ № 000269,  местност „Завоя на река Марица”, в землището на село Бошуля, община Септември,област Пазарджик

27.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Кладенеца”, землище на с. Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен

25.09.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в отводнителен канал, ПИ с идентификатор 03839.36.313, землище на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

25.09.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - – река Давидковска Малка Арда,землище с.Любино и нс.Песнопой,Община Ардино, област Кърджали

25.09.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местността “Елите” в землището на гр. Смолян

25.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 77181.13.122 ,гр. Харманли, община Харманли, област Хасково

25.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 4 бр. ТК в местност „Алчак чаир” в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София

25.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Гъстака” в землището на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик

25.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 3 бр. ТК в ПИ  68850.528.7 п,гр. Стара Загора

21.09.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

21.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Свинарника”, в землището на с. Върбица, община Димитровград, област Хасково

21.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 000427, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София

21.09.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепеларска, с.Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

20.09.2017
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - канал, с.Трояново, Община Раднево, Област Стара Загора

20.09.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере, масив 65, земнище на град Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив  

18.09.2017
Изменение на разреително за заустване в повърхностен воден обект - в р.Текирска, р. Дуандере и съшествуващо дере, приток на клечково дере, гр.Чирпан,.обл. Стара Загора

15.09.2017
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Пчелински бани”,КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг),с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Казаков въбел”, в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 56784.529.137 ,гр. Пловдив

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лаката” в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ XVI-39, кв. 14 ,с. Подгорие, община Костенец, област София

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Пловдивски път-03”, в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Баните” , гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора

13.09.2017
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Харманчетата”, в землището на с. Цалапица, община Радопи, област Пловдив

13.09.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - имот с идентификатор имот с идентификатор 56784.536.148  гр.Пловдив 

13.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от дере, десен приток на р. Върбенска, приток на р. Маданска,село Върба,община Мадан,област Смолян 

12.09.2017
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Девин”,сондаж № 6,гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

12.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Баталите” в землище на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик

12.09.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Черна река,в кв. Устово на гр.Смолян

11.09.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Златна река,село Златосел, Община Брезово, Област Пловдив

11.09.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал, общинска частна собственост представляващ ПИ с идентификатор 78080.141.75 ,село Царацово, община Марица, област Пловдив

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.24.252 по КККР на гр. Пловдив

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 56784.536.159 по КККР на гр. Пловдив 

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.501.932 по КККР на гр. Пловдив

11.09.2047
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Ракетна площадка” , с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив 

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Камоева мъртвица”, в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Келемето /ст. двор/ по КККР на с. Калековец, община Марица, област Пловдив

11.09.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Гювенджово”, в землището на с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик

07.09.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Бедечка, град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора