РЕГИСТЪР               
/чл. 112, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА №1 от 2007 година/
на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели
Номер на разрешителното Дата   Собственик  
Населено място Община Област Дълбочина Конструкция
1 4 5 7 8 9 10 23 24
1 31590164 06.01.2009 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора петко иванов ницов 40 Тръбен кладенец ТК “ПЕТКО НИЦОВ-СТАРА ЗАГОРА”
Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 5,00-40,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-40,00м и хидроизолация от 0,00-5,00м
2 31590165 06.01.2009 г. с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “ФЛОРА-62” ООД 8 Тръбен кладенец ТК2 “ФЛОРА-62-ГРАФ ИГНАТИЕВО”
Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 125 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 125 в интервала 2,0-6,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
3 31590166 06.01.2009 г. с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “ФЛОРА-62” ООД 20 Тръбен кладенец ТК1 “ФЛОРА-62-ГРАФ ИГНАТИЕВО”
Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 315 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 315 в интервала 2,0-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
4 31590167 14.01.2009 г с.Варвара Септември Пазарджик “КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” ООД 12 Тръбен кладенец ТК “КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ-ВАРВАРА”
Дълбочина: 12 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-12,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-12,00м и хидроизолация в интервала 0,00-4,00м
5 31520102 26.01.2009 год с.Радиново Марица Пловдив “МЕЗОН КРЕАТИВ” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-1,00м
6 31520102 26.01.2009 год с.Радиново Марица Пловдив “МЕЗОН КРЕАТИВ” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-1,00м
7 31520102 26.01.2009 год с.Радиново Марица Пловдив “МЕЗОН КРЕАТИВ” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-1,00м
8 31520103 26.01.2009 год с.Желязно Марица Пловдив “ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
9 31530069 23.01.2009 год гр.Ямбол Ямбол Ямбол “БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: бетонна шахта с диаметър Ø 2500 в интервала 0,00-12,30 м и етернитова колота с диаметър Ø 300 в интервала 12,30-24,00м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 13,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 13,00-23,00м
10 31590168 19.01.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив “ХЕПИТРАНС” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 6,00-8,50м и 14,00-20,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
11 31590169 23.01.2009 год гр.Пловдив-запад Пловдив Пловдив “ИДЕА БЪЛГАРИЯ” АД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 12,00-20,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
12 31590170 23.01.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДИЛТУР” ЕООД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 30,00-60,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 30,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-30,00м
13 31590171 23.01.2009 год с.Брестник Родопи Пловдив “ТРЕНД ЕКС ГРУП” ЕООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
14 31590172 26.01.2009 год с.Ягода Мъглиж Стара Загора “ЕКС БЕЛА” ЕООД   Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
15 31590173 28.01.2009 год с.Браниполе Родопи Пловдив “ХЕЛИОС 2002” ООД 21,5 Дълбочина: 21,50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-21,50 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 9,00-13,00м и 17,00-18,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
16 31590174 28.01.2009 год с.Костиево Марица Пловдив “КУАЛИТА” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 9,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
17 31590175 28.01.2009 год с.Костиево Марица Пловдив “СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СИСТЕМИ АБО” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 11,00-23,70м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
18 31520105 03.02.2009 год с.Пауново Ихтиман София “ЕРГОСОЛ” ЕАД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 5,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-4,00м
19 31590177 05.02.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДЕАЛ” ООД 8 Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 4,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
20 31510149 12.02.2009 год с.Труд Марица Пловдив “С.К.ПЛОВ” ЕООД 63 Дълбочина: 63 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-63,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 40,00-60,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 33,00-63,00м и хидроизолация в интервала 0,00-36,00м
21 31530070 12.02.2009 год гр.Харманли Харманли Хасково “МОСТСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД 8 Дълбочина: 8,0 м
Експлоатационна колона: метални тръби с диаметър Ø1200/1000  в интервала 0,0-8,0м.
Водоприемна част: метални тръби с диаметър Ø1200/1000 в интервала 5,0-8,0м
22 31590178 09.02.2009 год гр.Харманли Харманли Хасково “ТИТАНИК” ООД 18 Дълбочина: 18,0 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø315/310  в интервала 1,0-18,0м. и бетонова гривна с диаметър Ø900/800 в интерлала 0,0–1,0м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø315/310 в интервала 7,0-16,0м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-18,0м и глинест тампонаж в интервала 0,00 – 2,00м
23 31590178 09.02.2009 год гр.Харманли Харманли Хасково “ТИТАНИК” ООД 18 Дълбочина: 18,0 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø315/310  в интервала 1,0-18,0м. и бетонова гривна с диаметър Ø900/800 в интерлала 0,0–1,0м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø315/310 в интервала 7,0-16,0м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-18,0м и глинест тампонаж в интервала 0,00 – 2,00м
24 31590179 09.02.2009 год с.Сенокос Маджарово Хасково ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ 50 Дълбочина: 50,0 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø250/200  в интервала 0,0-50,0м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø250/200  в интервала 5,0-48,0м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-48,0м и циментация в интервала 0,00 – 2,00м
25 31590180 12.02.2009 год с.Труд Марица Пловдив “С.К.ПЛОВ” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
26 31590182 16.02.2009 год с.Ново село Стамболийски Пловдив ЕТ “БОРИС СТОЙЧЕВ” 13 Дълбочина: 13 м
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 70 в интервала 0,00-13,00 м
Водоприемна част: от метални филтри с диаметър Ø 70 в интервала 10,00-13,00м
27 31590183 16.02.2009 год с.Оризово Братя Даскалови Стара Загора “ПЕТЕКС - 96” ЕООД 23,5 Дълбочина: 23,5 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-23,50 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 11,80-23,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
28 31510151 04.03.2009 год с.Белащица Родопи Пловдив “ОБЕРОН – Д” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 6,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
29 31520106 25.02.2009 год с.Черганово Казанлък Стара Загора “ДАНИ – ЕМ” ООД 13 Дълбочина: 13 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-13,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 4,00-13,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
30 31520108 04.03.2009 год с.Брестник Родопи Пловдив ЙОВЧО ГЕНЕВ ЙОВЧЕВ 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
31 31520109 05.03.2009 год с.Маноле Марица Пловдив БОЯН ПЛАМЕНОВ АТАНАСЧЕВ 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 9,00-21,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
32 31520110 05.03.2009 год с.Строево Марица Пловдив ИВО ИВАНОВ ТИНКОВ 9 Дълбочина: 9 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-9,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 3,0-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
33 31530071 25.02.2009 год с.Черганово Казанлък Стара Загора “ДАНИ – ЕМ” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 12,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
34 31590185 04.03.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “ШАТО МАРКОВО” ООД 64 Дълбочина: 64 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-64,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 30,00-36,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-64,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
35 31590186 04.03.2009 год с.Белащица Родопи Пловдив “НОВ ФОРУМ” ЕООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 12,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
36 31590188 06.03.2009 год с.Саранци Горна Малина София “БОТЕР” ЕООД 48 Дълбочина: 48 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-48,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 15,00-39,00м и 42,00-45,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
37 31590189 06.03.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДАРИЯ - КО” ООД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 5,50-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
38 31530072 09.03.2009 год гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “ТИНА 2” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервала 10,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
39 31520111 09.03.2009 год с.Узунджово Хасково Хасково ДОБРИНА АТАНАСОВА ЧАКЪРОВА 10 Дълбочина: 10 м
Експлоатационна колона: от каменна зидария с диаметър Ø 1000 в интервала 0,00-10,00 м
Водоприемна част: от каменна зидария с диаметър Ø 1000 в интервала 0,00-10,00 м
40 31590190 16.03.2009 год с.Маджерито Стара Загора Стара Загора “ПЕРФЕКТА - 2000” ЕООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 5,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
41 31530074 20.03.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “БГС ГРУП” АД 18
Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 8,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
42 31530075 20.03.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ПРОВИМИ – ЗАРА” АД 8 Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с диаметър Ø 900 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от вливни отвори /барбакани/ с диаметър Ø 60 в интервала 5,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-8,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
43 31590191 20.03.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ЕТ “ДИКСАН – Д – 90 – ДИНКО СТАНЧЕВ” 10 Дълбочина: 10 м
Експлоатационна колона: от бетонни пръстени с диаметър Ø 800 в интервала 0,00-10,00 м
Водоприемна част: от перфорирани бетонни пръстени с диаметър Ø 800 в интервала 5,00-10,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-10,00м и хидроизолация в интервала 0,00-4,00м
44 31590192 27.03.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОЛОС 2000” ЕООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
45 31530076 27.03.2009 год гр.Кричим Кричим Пловдив “СОЛВЕКС- КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервала 6,50-24,00м.
Наличие на гравийна засипка
46 31530076 27.03.2009 год гр.Кричим Кричим Пловдив “СОЛВЕКС- КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервалите 10,00-24,00м и 26,00-28,00м.
Наличие на гравийна засипка в интервала 9,00-30,00м и изпълнена хидроизолация в интервала 0,00-9,00м
Кладенецът е оборудван с потопяема помпа WILO тип TWU 4-1607 3 Q=4,3 л/сек и Н=21 м, спусната на дълбочина 21 м
 водомерен възел тип ВКМСВ20СРБ с фабр.№ 08 00137, пломбиран с РVС печат с № 488193

47 31590194 31.03.2009 год с.Крислово Марица Пловдив “КАРАТ – ПЕРФЕКТ” ЕООД 27 Дълбочина: 27 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-27,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 15,00-27,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
48 31590193 31.03.2009 год с.Войводиново Марица Пловдив “КОЛОС 2000” ЕООД 20,5 Дълбочина: 20,5 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-20,50 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 7,50-14,00м и 18,00-20,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
49 31530077 31.03.2009 год гр.Първомай Първомай Пловдив “ББП” ООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 315 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 315 в интервала 12,20-24,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
50 31590196 02.04.2009 год с.Хаджидимитрово Тунджа Ямбол “ЕКОБУЛПАК” АД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 8,00-40,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
51 31590195 01.04.2009 год гр.Сливен Сливен Сливен “СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 6,00-42,00м и 48,00-54,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
52 31530078 01.04.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “МОНИ МГ” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 4,00-16,00м.
Наличие на гравийна засипка
53 31530078 01.04.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “МОНИ МГ” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 4,00-16,00м.
Наличие на гравийна засипка
54 31590197 03.04.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив “НИЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 4,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 8,00-25,00м и хидроизолация в интервала 0,00-8,00м
55 31510160 03.04.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив “НИЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 57 Дълбочина: 57 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-57,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 38,00-53,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 35,00-57,00м и хидроизолация в интервала 0,00-35,00м
56 31590199 07.04.2009 год гр.Кричим Кричим Пловдив “ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 9,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
57 31520114 07.04.2009 год с.Пъстрен Опан Стара Загора “АЯКС – 1” ЕООД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 18,00-56,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
58 31520115 07.04.2009 год с.Лесово Елхово Ямбол “УНСПЕД-ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 115 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 115 в интервала 20,00-56,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 0,80-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-0,80м
59 31590200 08.04.2009 год с.Хрищене Стара Загора Стара Загора “БУЛТРЕКС” ООД 21 Дълбочина: 21 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-21,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 5,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-21,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
60  31520117 08.04.2009 год с.Розово Казанлък Стара Загора “ТИНА” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от етернит тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-18,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
61 31520118 13.04.2009 год с.Старосел Хисар Пловдив “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ХИСАР” ДП 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 12,00-18,00м и 24,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
62 31590201 15.04.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЛУКСОР” АД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 8,40-12,00м и 19,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
63 31590202 15.04.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив ВЕНЦИСЛАВ КАЛОЯНОВ МИЛУШЕВ 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 6,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
64 31590203 21.04.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “МОБИЛИС” ЕООД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 5,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
65 31530080 24.04.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 18,00-46,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
66 31530081 24.04.2009 год с.Войводиново Марица Пловдив “ХОУАЛД ИНДАСТРИАЛ СИСТЕМС” ЕАД 21 Дълбочина: 21 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-21,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 7,00-8,00м и 14,00-19,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-21,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
67 31530081 24.04.2009 год с.Войводиново Марица Пловдив “ХОУАЛД ИНДАСТРИАЛ СИСТЕМС” ЕАД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 14,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 7,00-25,00м и хидроизолация в интервала 0,00-7,00м

68 31510165 30.04.2009 год с.Дълбок извор Първомай Пловдив ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 100 Дълбочина: 100 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-100,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 32,00-36,00м, 64,00-76,00м и 80,00-92,00м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-16,00 м
69 31510165 30.04.2009 год с.Дълбок извор Първомай Пловдив ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 96 Дълбочина: 96 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-96,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 44,00-52,00м, 68,00-76,00м и 80,00-88,00м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-24,00 м

70 31510165 30.04.2009 год с.Дълбок извор Първомай Пловдив ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 100 Дълбочина: 100 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-100,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 48,00-52,00м и 64,00-92,00м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-20,00 м

71 31510165 30.04.2009 год с.Дълбок извор Първомай Пловдив ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 120 Дълбочина: 120 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-120,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 56,00-72,00м, 85,00-90,50м и 96,00-108,00м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-20,00 м

72 31510165 30.04.2009 год с.Дълбок извор Първомай Пловдив ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 124 Дълбочина: 124 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-124,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 48,00-56,00м, 72,00-80,00м, 88,00-90,00м и 96,00-101,50м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-20,00 м

73 31590206 07.05.2009 год гр.Твърдица Твърдица Сливен ЕТ “ТОПСИ 90 – ДЕЧО ВЪЛЕВ” 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 330 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 330 в интервала 6,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
74 31590207 07.05.2009 год гр.Хасково Хасково Хасково АВРАМ СТАВРЕВ АВРАМОВ 40 Дълбочина: 40,0 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø160/150  в интервала 0,0-40,0м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø160/150  в интервала 8,0-38,0м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-40,0м и циментация в интервала 0,00 – 2,00м
75 31520121 07.05.2009 год гр.Стамболийски Хасково Хасково ЙОРДАНКА СТОЙЧЕВА ПАНЕВА 10 Дълбочина: 10,0 м
Експлоатационна колона: бетонови гривни с диаметър Ø900/800  в интервала 0,0-10,0м.
Водоприемна част: бетонови гривни с диаметър Ø900/800  в интервала 4,0-9,0м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-10,0м и глинест тампонаж в интервала 0,00 – 1,00м
76 31530082 13.05.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗСК БОРУЙ” АД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 12,00-36,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-40,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
77 31530082 13.05.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗСК БОРУЙ” АД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 315 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 315 в интервала 12,00-27,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
78 31530082 13.05.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗСК БОРУЙ” АД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 315 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 315 в интервала 12,00-27,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
79 31520123 13.05.2009 год с.Загоре Стара Загора Стара Загора ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 11,5 Дълбочина: 11,5 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 350 в интервала 0,00-11,50 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 350 в интервала 5,00-11,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-11,50м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
80 31590208 13.05.2009 год гр.Хасково Хасково Хасково “АРЕА” ООД 46,7 Дълбочина: 46,7 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-46,70 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 24,00-44,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
81 31510168 14.05.2009 год с.Коларово Харманли Хасково “ВИНАРСКА ИЗБА „МАЛКАТА ЗВЕЗДА” ООД 44 Дълбочина: 44 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 125 в интервала 0,00-44,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 125 в интервала 6,00-44,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
82 31520125 15.05.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив “ХЕРОС МАРИЦА” АД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 380 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 380 в интервала 5,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
83 31590210 15.05.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “ФУУДС КОНСУЛТИНГ” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 130 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 130 в интервала 6,00-19,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
84 31590212 20.05.2009 год с.Цалапица Родопи Пловдив “ДРАГИЕВ И КО” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 315 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 315 в интервала 9,00-19,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 9,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-9,00м
85 31590213 27.05.2009 год с.Ведраре Карлово Пловдив “СТИЛ – С.Ф.” ЕООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 6,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
86 31590216 02.06.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “АСТО” ООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 8,00-12,00м и 21,00-23,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
87 31520127 27.05.2009 год с.Войводиново Марица Пловдив КУНКА АНДРЕЕВА ВИШЕВА 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 5,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
88 31590217 10.06.2009 год с.Гледачево Раднево Стара Загора “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД 194 Дълбочина: 194 м
Кондукторна колона: от метални тръби с диаметър Ø 159 в интервала 0,00-150,60 м с изпълнен глинен тампонаж в интервала 135-150,60м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 113 в интервала 0,00-193,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 113 в интервала 160,00-193,00м.
89 31590219 15.06.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив „К И М  2003” ООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 1600 в интервала 8,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-24,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
90 31520129 15.06.2009 год с.Калековец Марица Пловдив ЕТ “МАХАГОН – СТОЯН И СИН – СТОЯН КЪНЧЕВ” 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
91 31590221 16.06.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив „САН КЪМПАНИ” ЕООД 10 Дълбочина: 10 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-10,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 3,00-10,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
92 31590222 16.06.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ФРЕШ АУТО” ООД 21 Дълбочина: 21 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-21,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,30-18,60м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
93 31590223 18.06.2009 год гр.Хасково Хасково Хасково ЕТ „МАГИ – НАДЕЖДА КИРЯКОВА” 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 36,00-49,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
94 31590224 18.06.2009 год гр.Хасково Хасково Хасково „ХЪС” ООД 42 Дълбочина: 42 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 24,00-38,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
95 31590229 25.06.2009 год гр.Пирдоп Пирдоп София ЕТ „АГРОСИМ – МАРИН ШЕНТОВ” 10 Дълбочина: 10 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с диаметър Ø 800 в интервала 0,00-10,00 м
Водоприемна част: от перфорирани бетонови пръстени с диаметър Ø 800 в интервала 1,20-9,50м
96 31530087 25.06.2009 год с.Езеро Нова Загора Сливен „ИНМАТ” ООД 48 Дълбочина: 48 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-48,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 20,00-46,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-48,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
97 31530088 26.06.2009 год с.Белащица Родопи Пловдив “ТАНЕВПЛАСТ” ООД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 2,00-19,00м.
Наличие на гравийна засипка
98 31530088 26.06.2009 год с.Белащица Родопи Пловдив “ТАНЕВПЛАСТ” ООД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 2,00-19,00м.
Наличие на гравийна засипка
99 31520130 29.06.2009 год с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “БИО ИНТЕГРАЛ” ЕООД 9 Дълбочина: 9 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-9,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервалите 2,00-9,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
100 31520131 29.06.2009 год с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “БИО ИНТЕГРАЛ” ЕООД 9 Дълбочина: 9 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-9,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 4,00-9,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
101 31520131 29.06.2009 год с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “БИО ИНТЕГРАЛ” ЕООД 8 Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 3,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
102 31520132 29.06.2009 год с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “БИО ИНТЕГРАЛ” ЕООД 8 Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 4,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
103 31520133 29.06.2009 год с.Нови извор Асеновград Пловдив “АГРОИНТЕГРАЛ” ООД 8 Дълбочина: 8 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 4,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
104 31590231 29.06.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив “ТИНК ИТ КОНСУЛТИНГ” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 14,00-24,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
105 31520134 29.06.2009 год с.Болярци Садово Пловдив “ЕСЕТРА – КОМЕРС” ЕООД 98 Дълбочина: 98 м
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 119 в интервала 0,00-98,00 м
Водоприемна част: от метални филтри с диаметър Ø 119 в интервалите 42,00-57,00м, 59,00-61,50м, 70,50-73,00м, 79,00-89,00м и 94,00-96,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 41,00-98,00м и хидроизолация в интервала 0,00-41,00м
106 31590233 03.07.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 15,00-25,00м и 35,00-50,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-4,00м
107 31530089 03.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “СКАЛА – 2000” ООД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 4,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
108 31530090 03.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДУНАПАК – РОДИНА” АД 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 28,00-48,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м-резервен
109 31530090 03.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДУНАПАК – РОДИНА” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 30,00-77,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м-експлоатационен
110 31590234 06.07.2009 год с.Ново село Стамболийски Пловдив “КРИСТАЛ ВОДА 1” ООД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 280 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 280 в интервала 8,00-37,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 7,00-40,00м и хидроизолация в интервала 0,00-7,00м
111 31510176 06.07.2009 год гр.Долна баня Долна баня София “ЕКСПО” ООД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 25,00-27,00м, 33,00-48,00м, 52,00-54,00м и 56,0059,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
112 31590237 13.07.2009 год гр.Симеоновград Симеоновград Хасково “МАНИЯ 2008” ООД 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 5,00-50,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
113 31590238 13.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервала 8,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
114 31520135 13.07.2009 год с.Брестник Родопи Пловдив “БОНЕРО” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 10,60-17,50м и 22,40-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
115 31510186 21.07.2009 год с.Брягово Първомай Пловдив „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 87 Дълбочина: 87 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-87,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 27,00-55,00м, 63,00-79,00мм.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-20,00 м
116 31510186 21.07.2009 год с.Брягово Първомай Пловдив „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 75 Дълбочина: 75 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-75,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 28,50-68,50м.
Изпълнена задтръбна циментация в интервала 0,00-25,00 м

117 31520139 21.07.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “АВТОХИТ 2000” ООД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 120 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 120 в интервала 15,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
118 31510189 27.07.2009 год с.Поповци Ихтиман София ЕТ “ПОПОВЦИ – ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ” 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 140 в интервала 14,00-44,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 12,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-12,00м
119 31530095 23.07.2009 год гр.Нова Загора Нова Загора Сливен “МЛЕЧЕН ПЪТ” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 18,00-76,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
120 31520140 23.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “СТАБИЛ – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 5,00-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
121 31520141 30.07.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕСОЕСБГ” ЕООД 23 Дълбочина: 23 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-23,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 5,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
122 31520142 30.07.2009 год с.Ягодово Родопи Пловдив ДОБРИНА ВАСИЛЕВА НАКОВА 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 6,00-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
123 31590243 05.08.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “КЕН” АД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 125 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 125 в интервала 12,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 11,00-40,00м и хидроизолация в интервала 0,00-11,00м
124 31590243 05.08.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “КЕН” АД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 125 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 125 в интервала 12,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 11,00-40,00м и хидроизолация в интервала 0,00-11,00м
125 31590244 13.08.2009 год с.Браниполе Родопи Пловдив “МЕТАЛСТРОЙ” АД 54 Дълбочина: 54 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-54,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 29,00-53,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-54,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
126 31590245 17.08.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 6,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
127 31590246 17.08.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив ВЕЛКО ПЕТРОВ КОТОВ 13 Дълбочина: 13 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-13,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 3,50-12,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
128 31520143 17.08.2009 год гр.Съединение Съединение Пловдив “АРОН РАЙС” ООД 24 Дълбочина: 24 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 5,00-13,00м и 16,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
129 31520144 17.08.2009 год с.Дъбово Мъглиж Стара Загора ДИМИТЪР ГОЧЕВ ПЕТРОВ 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 10,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 8,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-8,00м
130 31590248 18.08.2009 год с.Войсил Марица Пловдив ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЧЕРКЕЗОВА 12 Дълбочина: 12 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 3,00-10,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-12,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
131 31590250 24.08.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ПРИМО 10” ООД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
132 31520147 01.09.2009 год с.Ново село Стамболийски Пловдив АСЕН СТЕФАНОВ БАГАШЕВ 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 140 в интервала 2,00-27,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-1,00м
133 31520147 01.09.2009 год с.Ново село Стамболийски Пловдив АСЕН СТЕФАНОВ БАГАШЕВ 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 140 в интервала 2,00-27,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 1,00-30,00м и хидроизолация в интервала 0,00-1,00м
134 31520148 01.09.2009 год гр.Долна баня Долна баня София “ГОЛФ КЛУБ ИБЪР” АД 62 Дълбочина: 62 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-62,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 12,00-18,00м, 20,00-44,00м, 50,00-53,00м и 56,00-60,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
135 31520148 01.09.2009 год гр.Долна баня Долна баня София “ГОЛФ КЛУБ ИБЪР” АД 62 Дълбочина: 62 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-62,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 17,00-24,00м, 26,00-50,00м и 57,00-60,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
 
136 31530100 01.09.2009 год гр.Сливен Сливен Сливен “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД 118 Дълбочина: 118 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-118,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 30,00-114,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 30,00-118,00м и хидроизолация в интервала 0,00-30,00м
137 31590251 07.09.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДИЛТУР” ЕООД 52 Дълбочина: 52 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-52,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 20,00-50,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 20,00-52,00м и хидроизолация в интервала 0,00-20,00м
138 31590252 07.09.2009 год с.Костиево Марица Пловдив “ФЕРМАТА” АД 64,5 Дълбочина: 64,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-64,50 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервалите 22,00-26,00м и 50,00-58,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 20,00-64,50м и хидроизолация в интервала 0,00-20,00м
139 31530102 07.09.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 28,00-56,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
140 31530102 07.09.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 28,00-56,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
141 31530102 07.09.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД 60 Дълбочина: 60 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 28,00-56,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 25,00-60,00м и хидроизолация в интервала 0,00-25,00м
142 31520149 14.09.2009 год с.Черноземен Калояново Пловдив “ГАМАКОЛ” ЕООД 36 Дълбочина: 36 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 460 в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 460 в интервалите 12,00-28,00м и 30,00-34,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
143 31590255 14.09.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ 23,2 Дълбочина: 23,2 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 220 в интервала 0,00-23,20 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 220 в интервала 7,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
144 31520150 14.09.2009 год с.Стрелец Стара Загора Стара Загора ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИНЕВА 14 Дълбочина: 14 м
Експлоатационна колона: от бетонови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-14,00 м
Водоприемна част: от бетонови тръби с кръгли отвори с диаметър Ø 250 в интервала 4,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,00-14,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,00м
145 31520151 14.09.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “АВГУСТА ТРАЯНА ТУР” ООД 28 Дълбочина: 28 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-28,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 18,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-28,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
146 31530105 14.09.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ПРЕСКОВ” АД 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от стоманени филтри с диаметър Ø 250 в интервала 18,00-46,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 12,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-12,00м
147 31530107 28.09.2009 год гр.Асеновград Асеновград Пловдив ЕТ „АНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ” 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 7,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
148 31530108 28.09.2009 год гр.Асеновград Асеновград Пловдив “ДИСПИАН – СТРОЙ” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 12,50-24,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
149 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 26,7 Дълбочина: 26,7 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-26,70 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 3,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
150 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 14,4 Дълбочина: 14,4 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-14,40 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство

151 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 26,3 Дълбочина: 26,3 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 230 в интервала 0,00-26,30 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 230 в интервала 4,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство


152 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 26,5 Дълбочина: 26,5 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-26,50 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 3,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
 


153 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 16,5 Дълбочина: 16,5 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-16,50 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 4,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство

 


154 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 6 Дълбочина: 6 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-6,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 1,00-6,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
 

 


155 31590261 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 4,00-26,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
 
 

 


156 31590262 29.09.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ИНСА” ЕООД 44,4 Дълбочина: 44,4 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-44,40 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 300 в интервала 4,00-44,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство

 
 

 


157 31520155 06.10.2009 год с.Васил Левски Карлово Пловдив ЕМИН РУСТЕМ МУРАД 8 Дълбочина: 8,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 4,00-8,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
158 31520156 06.10.2009 год с.Васил Левски Карлово Пловдив ХАСАН РУСТЕМ МУРАД 78 Дълбочина: 78,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-78,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 25,00-78,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
 
159 31590264 12.10.2009 год с.Брестник Родопи Пловдив “АКВАТЕРМ” ООД 41,6 Дълбочина: 41,6 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-41,60 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 21,00-38,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 20,00-41,60м и хидроизолация в интервала 0,00-20,00м
160 31590265 12.10.2009 год с.Крумово Родопи Пловдив “ХИДРОМАТ” ЕООД 18 Дълбочина: 18,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 140 в интервалите 6,00-8,00м и 12,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
161 31590266 12.10.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КПМТ ТРАНС” ЕООД 18 Дълбочина: 18,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 10,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
162 31520157 12.10.2009 год с.Калитиново Стара Загора Стара Загора ЕТ “ТАБАК – 58 – ЗАПРЯН ХАДЖИЕВ” 7 Дълбочина: 7 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-7,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 2,00-6,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
163 31530110 12.10.2009 год с.Бузовград Мъглиж Стара Загора “КУМАКС – ИНВЕСТ” ЕООД 50 Дълбочина: 50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-50,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 5,00-50,00м и хидроизолация в интервала 0,00-5,00м
164 31530111 20.10.2009 год гр.Ихтиман Ихтиман София “ФОРНЕТТИ БЪЛГАРИЯ” ООД 72 Дълбочина: 72,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-72,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 140 в интервалите 18,00-42,00м и 48,00-70,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 6,00-72,00м и хидроизолация в интервала 0,00-6,00м
165 31590270 22.10.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 140 в интервала 13,50-20,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
166 31590271 22.10.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив „СОАН – 94” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 3,00-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
167 31590272 22.10.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “ИТАЛИНВЕСТ” ЕООД 66 Дълбочина: 66 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-66,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервалите 36,00-42,00м и 48,00-64,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 30,00-66,00м и хидроизолация в интервала 0,00-30,00м
168 31530115 28.10.2009 год гр.Нова Загора Нова Загора Сливен “МЛЕЧЕН ПЪТ” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 18,00-76,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
169 31590279 09.11.2009 год с.Динката Лесичово Пазарджик “НОВ ФОРУМ” ЕООД 35 Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 9,00-28,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
170 31530118 10.11.2009 год гр.Сливен Сливен Сливен “ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД 54 Дълбочина: 54 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-54,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 22,00-36,00м и 40,00-50,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 20,00-54,00м и хидроизолация в интервала 1,20-20,00м
171 31530119 10.11.2009 год гр.Нова Загора Нова Загора Сливен “ПЕРЛА” АД 13,6 Дълбочина: 13,6 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-13,60 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 200 в интервала 4,00-13,60м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,05-13,60м и хидроизолация в интервала 0,00-3,05м
172 31530120 10.11.2009 год гр.Нова Загора Нова Загора Сливен “ПЕРЛА” АД 12 Дълбочина: 12 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 200 в интервала 4,00-10,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,50-12,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,50м
173 31530121 16.11.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АУТОГАЗ ЦЕНТЪР” ООД 15,2 Дълбочина: 15,20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-15,20 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 200 в интервала 11,00-15,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
174 31520165 17.11.2009 год с.Хрищене Стара Загора Стара Загора ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-16,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
175 31590282 20.11.2009 год с.Брестник Родопи Пловдив “БОКАР” ООД 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
176 31590287 03.12.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “МЕТАЛ – М” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 180 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 180 в интервала 8,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
177 31590288 03.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “РОТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 180 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 180 в интервала 5,00-25,00м.
Наличие на гравийна засипка
178 31590288 03.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “РОТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 30 Дълбочина: 30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 280 в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 280 в интервала 16,00-28,00м.
Наличие на гравийна засипка

179 31520168 03.12.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “МАКС” ООД 36 Дълбочина: 36 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 12,00-32,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,50-36,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,50м
180 31530124 03.12.2009 год гр.Първомай Първомай Пловдив “ИСКРА” ООД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 230 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 230 в интервала 10,60-16,00м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 8,00-22,00м и хидроизолация в интервала 0,00-8,00м
181 31530124 03.12.2009 год гр.Първомай Първомай Пловдив “ИСКРА” ООД 39,5 Дълбочина: 39,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 320 в интервала 0,00-39,50 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 320 в интервалите 10,00-16,00м и 21,00-32,50м.
Наличие на гравийна засипка в задтръбното пространство

182 31590292 03.12.2009 год гр.Асеновград Асеновград Пловдив “МЕХАНИКА – 90” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 117 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 117 в интервала 12,00-22,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
183 31520169 03.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДЖЕМ И ДЖЕМ” ООД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 118 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 118 в интервала 5,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
184 31590290 03.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ПЕТРОЛ” АД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 200 в интервала 6,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
185 31590293 03.12.2009 год с.Кукорево Тунджа Ямбол “КАН – УЧТЕХСПОРТ - БЪЛГАРИЯ” ООД 22 Дълбочина: 22 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 13,00-20,00м.
186 31590289 03.12.2009 год с.Чешнегирово Садово Пловдив “ТРАКИЯ ПАК” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 14,00-20,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
187 31590291 03.12.2009 год с.Труд Марица Пловдив “АМЕК ТОЙС” ООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервалите 6,00-14,70м и 18,60-19,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 2,00-20,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,00м
188 31520170 03.12.2009 год с.Костиево Марица Пловдив “МЕТРО КЕШ ЕД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-14,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
189 31520171 04.12.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив ЕТ “ОРИНОКО – БОЖИДАР ДЮЛГЕРСКИ” 18 Дълбочина: 18 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-18,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 6,00-16,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
190 31590294 07.12.2009 год с.Скутаре Марица Пловдив “ВАРЕКС” ООД 23 Дълбочина: 23 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-23,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
191 31590295 08.12.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив “ЕВРОКОНСЕРВ” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 6,00-17,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
192 31590296 08.12.2009 год с.Белащица Родопи Пловдив “СЕРИ КОЗМЕТИКС” ЕООД 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 300 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 300 в интервала 12,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
193 31590297 11.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “БАРС” ЕАД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 140 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 140 в интервала 6,00-23,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
194 31520174 11.12.2009 год гр.Раковски Раковски Пловдив ОБЩИНА РАКОВСКИ 6 Дълбочина: 6 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 150 в интервала 0,00-6,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 150 в интервала 3,00-5,50м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
195 31590298 14.12.2009 год с.Костиево Марица Пловдив “ЕРЕРА ЕСТЕЙТС” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 18,00-25,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
196 31520173 10.12.2009 год гр.Първомай Първомай Пловдив ЕТ “ИВЕЛА – ЕЛЕНА ЯНКОВА” 41 Дълбочина: 41 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-41,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервалите 11,00-15,80м, 20,00-29,00м и 32,50-40,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
197 31530125 14.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ХЕЛИОС – МЕТАЛУРГ” ООД 21 Дълбочина: 21 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 230 в интервала 0,00-21,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 230 в интервала 5,00-21,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
198 31520172 10.12.2009 год гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЕВРОБИЛД” ООД 40 Дълбочина: 40 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 110 в интервала 18,00-38,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-40,00м и хидроизолация в интервала 0,00-4,00м
199 31530126 16.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив ЕТ “ДТР – КОМЕРС – ТАТЯНА РУСЕВА” 20 Дълбочина: 20 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 6,00-18,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
200 31530127 16.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 350 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 350 в интервала 44,00-76,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 42,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-42,00м
201 31530127 16.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервалите 32,00-60,00м и 64,00-76,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 30,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-30,00м

202 31530127 16.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80 Дълбочина: 80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-80,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 44,00-76,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 42,00-80,00м и хидроизолация в интервала 0,00-42,00м


203 31590302 19.12.2009 год гр.Асеновград Асеновград Пловдив “ФОРУМ 22 – МАРОНОВ” ЕООД 25 Дълбочина: 25 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 130 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 130 в интервала 16,00-24,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство
204 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-1-1 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
205 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-1-2 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
206 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-1 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
207 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-2-1 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
208 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-2-2 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
209 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-2 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
210 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-3-1 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
211 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-3-2 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
212 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-3 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
213 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-4-1 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
214 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-4-2 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 250 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 250 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
215 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-5 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
216 31510213 19.12.2009 год с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-6 “В и К – ХАН АСПАРУХОВО”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
217 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 Тръбен кладенец ТК-7 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 400 в интервала 0,00-35,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 400 в интервала 5,00-35,00мм.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-35,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00 м
218 31510213 19.12.2009 год с.Плоска могила Стара Загора Стара Загора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 10 Шахтов кладенец ШК-4 “В и К – ПЛОСКА МОГИЛА”
Дълбочина: 10 м
Експлоатационна колона: от бетонови гривни с диаметър Ø 4000 в интервала 0,00-10,00 м
Водоприемна част: от перфорирани бетонови гривни с диаметър Ø 4000 в интервала 5,00-10,00мм.
Изпълнена гравийна засипка
219 31510211 17.12.2009 год с.Йерусалимово Любимец Хасково ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ 48 Дълбочина: 48,0 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø160/150  в интервала 0,0-48,0м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø160/150  в интервали 24,0-40,0 м. и 42,0-46,0 м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 4,00-48,0м и циментация в интервала 0,00 – 4,00м.

Кладенецът  е оборудван с  потопяема помпа – тип  “Алпера” (дебит Q = 1,500л/с), монтирана на дълбочина 40,0м и водомер
220 31520176 17.12.2009 год гр.Хасково Хасково Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО 60 Дълбочина: 60,00 м
Експлоатационна колона: PVC тръби с диаметър Ø200мм  в интервала 0,00-60,00м.
Водоприемна част: PVC тръби с диаметър Ø200мм в интервала 24,00-54,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 24,00-60,00м и  глинест тампонаж в интервала 0,00 – 24,00м.
Кладенецът  е оборудван с  потопяема помпа – тип  „GRUNDFOS”, (максимален дебит Qn = 4,20 l/s и H=106,0м), монтирана на дълбочина 50м и водомер тип “Minomess
221 31590300 17.12.2009 год гр.Любимец Любимец Хасково “ЕВРОКОМЕРС” ЕООД 41 Дълбочина: 41,00 м
Експлоатационна колона: бетонови гривни с диаметър Ø 800мм. в интервала 0,00-10,00 м. и  етернитови тръби с диаметър Ø200мм  в интервала 9,50-41,00м.
Водоприемна част: етернитови тръби с диаметър Ø200мм в интервала 21,00-38,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 10,00-41,00м и глинест тампонаж в интервала 0,00 – 10,00м.
Кладенецът  е оборудван с  потопяема помпа – тип  „Калпеда” тип MXS405, (максимален дебит Qn = 1,0 l/s и H=25м), монтирана на дълбочина 18 м
222 31520177 28.12.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “ПЕРФОРМ КОМЕРС” ООД 36 Дълбочина: 36 м
Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: от стоманени филтри с диаметър Ø 160 в интервала 18,00-32,00м.
Наличие на гравийна засипка в интервала 2,50-36,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,50м
223 31520177 28.12.2009 год с.Марково Родопи Пловдив “ПЕРФОРМ КОМЕРС” ООД 36 Дълбочина: 36 м
Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: от стоманени филтри с диаметър Ø 160 в интервала 24,00-32,00м.
Наличие на гравийна засипка в интервала 2,50-36,00м и хидроизолация в интервала 0,00-2,50м

224 31520178 28.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОКА - КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 180 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 180 в интервала 6,00-15,00м.
Наличие на гравийна засипка
225 31520178 28.12.2009 год гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОКА - КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД 16 Дълбочина: 16 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с диаметър Ø 180 в интервала 0,00-16,00 м
Водоприемна част: от етернитови филтри с диаметър Ø 180 в интервала 6,00-15,00м.
Наличие на гравийна засипка
226 31520179 28.12.2009 год с.Калековец Марица Пловдив ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОШЕВ 12 Дълбочина: 12 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 8,00-12,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 8,00-12,00м и хидроизолация в интервала 0,00-8,00м
227 31510214 28.12.2009 год с.Войводиново Марица Пловдив ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РУСАЛОВА 30,5 Дълбочина: 30,50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 в интервала 0,00-30,50 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 200 в интервала 24,00-30,00м.
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 16,00-30,50м и хидроизолация в интервала 0,00-16,00м
228 31510215 30.12.2009 год с.Бегунци Карлово Пловдив “СПС КОМЕРС” ЕООД 9 Дълбочина: 9 м
Експлоатационна колона: от каменна зидария с диаметър Ø 1280 в интервала 0,00-9,00 м
Водоприемна част: от каменна зидария с диаметър Ø 1280 в интервала 0,00-9,00 м
229 31590303 30.12.2009 год с.Бегунци Карлово Пловдив ЕТ “СПС – СВЕТЛА ТРИФОНОВА” 13 Дълбочина: 13 м
Експлоатационна колона: от РVС колона с диаметър Ø 160 в интервала 0,00-13,00 м
Водоприемна част: от РVС филтри с диаметър Ø 160 в интервала 4,00-12,00 м
Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала 3,50-13,00м и хидроизолация в интервала 0,00-3,50м
230 31590163 05.01.2009 с. Мокрище Пазарджик Пазарджик ЕТ  “ЛАЗАРИНА НАЙДЕНОВА”  Метална колона ф56, прорези от 2,5 до 7,0м 2,73
231 31520100 19.01.2009 с. Сарая Пазарджик Пазарджик "ИВЕСТО КЪМПАНИ" ООД Метална колона ф188, прорези от 4,0 до 21,0м 4,84
232 31520101 19.01.2009 с. Сарая Пазарджик Пазарджик "ИВЕСТО КЪМПАНИ" ООД РVС колона ф184, прорези от 4,0 до 15,0м 4,96
233 31520104 27.01.2009 с. Златитрап Родопи Пловдив Румен Веселинов Томов РVС колона ф160, прорези от 4,0 до 12,50м 5,00
234 31590176 03.02.2009 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик "Глобус" ЕООД Метална колона ф200, прорези от 4,0 до 18,0м 2,14
235 31590184 19.02.2009 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик "Бесилогистик" АД Метална колона ф200, прорези от 4,0 до 10,0м 3,55
236 31520107 04.03.2009 с. Брестник Родопи Пловдив "НАПО" ООД РVС колона ф100, прорези от 3,0 до 16,0м 3,08
237 31590187 06.03.2009 с. Чешнигирово Садово Пловдив ЕТ "ВИК-2000-ВАСИЛ ПАНЕВ" РVС колона ф200, прорези от 3,5 до 9,5м 3,52
238 31530073 06.03.2009 с. Огняново Пазарджик Пазарджик "ИМС-ФОРИНВЕСТ" ООД Метална колона ф250, прорези от 12,0 до 40,0м 3,60
239 31520116 07.04.2009 с. Ветрен дол Септември Пазарджик "ЕЛИТАГРО" ООД РVС колона ф184, прорези , инт. от 8 до 28м 10,8
240 31520113 06.04.2009 кв. Речица Сливен Сливен "СКЪТ" ЕООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 3 до 19,8м 2,25
241 31530079 21.04.2009 гр. Харманли Харманли Хасково "ГОЛД-ОЙЛ" ООД Етернитова колона ф300, прорези от 4 до 10 м 3,30
242 31590204 07.05.2009 с. Труд Марица Пловдив "АЛЕКС СЪН" ЕООД Етернитова колона ф110, филтър от 3 до 13 м 2,40
243 31590205 07.05.2009 гр. Перущица Перущица Пловдив "АПИД - 2000" ООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 8 до 16 и 18 - 20 м 7,60
244 31590209 13.05.2009 с. Войсил Марица Пловдив "СКАЛАР" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 5 до 9,5 м 3,45
245 31530083 13.05.2009 гр. Сливен Сливен Сливен "ДЕКОТЕКС" АД РVС колона ф140, прорези , инт. от 18 до 60 м 30,28
246 31510167 11.05.2009 с. Дядовско Черноочене Кърджали ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ РVС колона ф250, прорези , инт. от 9 до 42 и от 44 до 50 м 2,30
247 31520122 13.05.2009 гр. Стралджа Стралджа Ямбол "ГЕОЛЕНД" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 6 до 38 м 1,51
248 31530085 14.05.2009 гр. Велинград Велинград Пазарджик "БАЛКАНКА" ЕООД РVС колона ф152, прорези , инт. от 4 до 23 м 4,30
249 31520124 15.05.2009 с.Братаница               с.Звъничево             с.Мокрище              Пазарджик Пазарджик "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД РVС колона ф200, прорези , инт. от 4 до 18 м 2,50
250 31590211 16.05.2009 с. Варвара Септември Пазарджик АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЛИНЧЕВ Метална колона ф70, прорези от 4,0 до 10,0м 3,22
251 31520126 21.05.2009 гр. Ямбол Ямбол Ямбол "ДИНАНИ" ООД Метална колона ф40, перфорирана от 7,0 до 8,0м 2,50
252 31590214 01.06.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ОБЩИНА ПЛОВДИВ" РVС колона ф180,6, прорези , инт. от 8 до 18 м 3,60
253 31590215 02.06.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД РVС колона ф148, прорези , инт. от 6 до 12 м 3,90
254 31590220 16.06.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД Етернитова колона ф350, прорези от 8 до 19 м 4,80
255 31590225 18.06.2009 с. Труд Марица Пловдив "ЗАМАТО" ЕООД РVС колона ф148, прорези , инт. от 3 до 13 м 2,40
256 31590226 19.06.2009 гр.Пловдив-Юг Пловдив Пловдив "ХИДРОБЕТОН" ООД РVС колона ф180, прорези , инт. от 6 до 14 м, 16 - 18 м. 2,60
257 31590227 22.06.2009 гр.Ихтиман Ихтиман София "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Метална колона ф159, перфорирана от 24,0 до 32,0; 34,0 до 38,0 м. 14,9
258 31590230 29.06.2009 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 4 до 16 м 4,20
259 31590232 30.06.2009 с. Бегово Калояново Пловдив "СИФИЯНА - 2006" ЕООД РVС колона ф150, прорези , инт. от 5 до 14 м 5,37
260 31530091 06.07.2009 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик "ФУДЯРД ХОЛДИНГ" АД РVС колона ф200, прорези , инт. от 16 до 40 м 4,50
261 31590235 08.07.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ММ ИНВЕСТ ГРУП" ООД РVС колона ф148, прорези , инт. от 8 до 12 м 3,80
262 31530092 14.07.2009 с. Лозен Септември Пазарджик СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА" Етернитова колона ф250, прорези от 8 до 20 м 5,20
263 31530093 14.07.2009 гр. Септември Септември Пазарджик "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД Етернитова колона ф160, прорези от 4 до 15 м 3,80
264 31590239 14.07.2009 гр. Септември Септември Пазарджик "ЗАРЯ - 2000" АД РVС колона ф200, прорези , инт. от 4 до 18 м 4,60
265 31590240 15.07.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ДИНКО АЛЕКСИЕВ БОБЧЕВ РVС колона ф125, прорези , инт. от 6 до 13,8 м 3,96
266 31520136 15.07.2009 гр. Елхово Елхово Ямбол "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛ.РАЙОН -БУРГАС РVС колона ф250, прорези , инт. от 8 до 12,5 м 11,69
267 31520137 15.07.2009 гр.Ямбол Ямбол Ямбол "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛ.РАЙОН -БУРГАС Метална колона ф108, прорези от 8 до 17,6м 9,60
268 31520138 15.07.2009 гр.Ямбол Ямбол Ямбол "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛ.РАЙОН -БУРГАС Метална колона ф108, прорези от 4,0 до 8,0м 2,26
269 31590241 16.07.2009 с. Хаджиево Пазарджик Пазарджик "ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ" ЕООД РVС колона ф250, прорези , инт. от 4 до 24,0 м 2,50
270 31530094 20.07.2009 гр. Ямбол Ямбол Ямбол "САТКО" ООД  РVС колона ф180, прорези , инт. от 19 до 28,0 м
РVС колона ф160, прорези , инт. от 16 до 27,0 м
12,00
11,30
271 31530099 18.08.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ВИРТУАЛ - БГ" ООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 6 до 19,0 м 4,00
272 31590247 18.08.2009 с. Карабунар Септември Пазарджик "ЕКО - Ф" ЕАД РVС колона ф250, прорези , инт. от 12,0 до 27,0 м 15,00
273 31590248 18.08.2009 с. Оризари Родопи Пловдив "ПЕРФЕКТ - 2004" ЕООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 6,0 до 19,0 м 5,80
274 31520145 19.08.2009 с. Марково Родопи Пловдив "ДИ ЕНД ДИ ВИЛИДЖ" ООД Бетонови пръстени ф 2200, инт. От 12,0 до 15,0 м 6,00
275 31520146 20.08.2009 с. Златитрап Родопи Пловдив ЕТ"МАЙН-А-ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Метална колона ф208, прорези от 12,0 до 22,0 м 5,60
276 31510190 07.09.2009 с. Варвара Септември Пазарджик "ДЕСПИНА 17" ООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 17,0 до 38,0 м 5,30
277 31530101 04.09.2009 с. Оризари Родопи Пловдив "АЛЕКС - БИЛДИНГ" ООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 6 до 18,5 м 6,50
278 31590253 07.09.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ТМТ - ЕЛКОМ" ООД Метална колона ф219, прорези от 4,0 до 17,0 м 4,30
279 31590254 07.09.2009 гр.Пловдив Пловдив Пловдив "ТМТ - ЕЛКОМ" ООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 2 до 15,0 м 2,40
280 31530103 10.09.2009 гр. Карнобат Карнобат Бургас "БЕНМАР" ЕООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 4,0 до 20,0 м 4,05
281 31530104 11.09.2009 гр. Сливен Сливен Сливен "ДОМОСТРОЕНЕ" ООД Правоъгълни пръстени железолетон 1,0/2,0/1,0 м барбакани 13 - 16м 9,20
282 31590256 15.09.2009 с. Царацово Марица Пловдив СД"ПУНГЕРОВ-90 ПУНГЕРОВ С-ИЕ" РVС колона ф100, прорези , инт. от 5,0 до 7,5 м 2,40
283 31590257 16.09.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ТОПЛИВО" АД Етернитова колона ф200, прорези от 4 до 18 м 4,90
284 31590258 17.09.2009 с. Пищигово Пазарджик Пазарджик "ПЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД РVС колона ф190, прорези , инт. от 4,0 до 16,0 м 3,10
285 31530106 17.09.2009 гр. Карлово Карлово Пловдив "МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО" АД Етернитова колона ф200, прорези от 4 до 20 м 6,40
286 31520152 18.09.2009 с. Пищигово Пазарджик Пазарджик "ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД Етернитова колона ф200, прорези от 4 до 20 м 5,00
287 31590259 25.09.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "МОТОТЕХНИКА" АД Етернитова колона ф400, прорези от 4 до 12 м 4,15
288 31520154 29.09.2009 с. Калековец Марица Пловдив ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ РVС колона ф220, прорези , инт. от 4,0 до 20,0 4,90
289 31590263 01.10.2009 Пловдив-Тракия Пловдив Пловдив "М - ГРУП" ЕООД РVС колона ф 150, прорези , инт. от 4,0 до 12,0 4,24
290 31530109 09.10.2009 гр. Ямбол Ямбол Ямбол "ЕКОПЛАСТ-2002" АД РVС колона ф225, прорези , инт. от 12,0 до 20,0 7,15
291 31590268 21.10.2009 гр.Пловдив Пловдив Пловдив "СИДЖИ - ТРАНС" ЕООД РVС колона ф125, прорези , инт. от 10,6 до 17,3 3,80
292 31510195 20.10.2009 гр.Брацигово Брацигово Пазарджик "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД Етернитова колона ф150 - 300, прорези , инт. от 4,0 до 45,5 1,15
293 31590269 21.10.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "БОБЧЕВ" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 14,0 до 19,5 5,32
294 31530112 22.10.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "АБА - 5" ЕООД РVС колона ф125, прорези , инт. от 8,0 до 18,4 2,73
295 31520159 26.10.2009 с. Динк Марица Пловдив ЛЮБОМИР БОЖИНОВ МАРИНОВ РVС колона ф200, прорези , инт. от 3,0 до 15,0 4,70
296 31520160 26.10.2009 с. Радиново Марица Пловдив "СТИЛМЕТ" АД РVС колона ф160, прорези , инт. от 6,0 до 18,0 и от 21,0 до 24,0 м. 3,00
297 31590273 27.10.2009 гр. Пловдив-запад Пловдив Пловдив "ЧАУШ БЕЙ" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 12,0 до 14,0 и от 24,0 до 26,0 м. 5,06
298 31530114 28.10.2009 гр. Велинград Велинград Пазарджик "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 4,0 до 30,0 м. 3,60
299 31520161 28.10.2009 с. Лесичово Лесичово Пазарджик "СТОВИ РЕИТ" ЕООД Каменна зидария с правоъгълно сечение 2,5/3,0 м 0,50
300 31590274 29.10.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ДРАГИЕВ И КО" ООД РVС колона ф200, прорези , инт. от 5,0 до 11,5 и от 13,0 до 14,5 м. 2,60
301 31530116 30.10.2009 гр. Панагюрище Панагюрище Пазарджик "ИНА" ЕООД Метални тръби ф500, прорези , инт. от 4,0 до 10,0 м. 2,20
302 31590275 30.10.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ВИТА - 6" АД Етернитова колона ф100, прорези , инт. от 4,0 до 12,0 м. 4,20
303 31530117 02.11.2009 гр. Пловдив-запад Пловдив Пловдив ЕТ "ЙОРДАН ПОПОВ" РVС колона ф125, прорези , инт. от 6,5 до 7,4м;11-12,6;15-16,5 и от 29 до 33,0м.  5,20
304 31520163 02.11.2009 с. Победа Тунджа Ямбол ТОДОР СЛАВОВ КЕРЕМИДЧИЕВ Метални тръби ф110, коси прорези , инт. от 25,0 до 61,0 м 3,80
305 31590276 05.11.2009 гр.Пловдив-Юг Пловдив Пловдив СОФИЯ ЖИВКОВА АРГИРОВА Етернитова колона ф150, прорези , инт. от 5,0 до 8,0 м. 4,60
306 31520164 06.11.2009 с. Полско Пъдарево Нова Загора Сливен "ВЖК - РОДОПА НОВА ЗАГОРА" ООД Бетонови пръстени ф 3000, инт. От 3,5 до 7,5м барбакани 2,62
307 31590278 06.11.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД РVС колона ф200, прорези , инт. от 3,5 до 14,0 м. 6,90
308 31590280 09.11.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 10,0 до 15,5 м. 2,60
309 31520166 19.11.2009 с. Марково Родопи Пловдив "МИВА - ДИМИТРОВ С-ИЕ" СД РVС колона ф160, прорези , инт. от 20 до 28 м и от 30 до 32 м. 8,00
310 31530122 20.11.2009 с. Оризари Родопи Пловдив "ЕВРО ТРЕЙД КОНСУЛТ" ЕАД РVС колона ф200, прорези , от 5 до 20 м;ф 160, от 3 до 12 м 4,20
311 31520167 23.11.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ДЕКА - ТРЕЙД" ООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 6,0 до 12,0 м и от 15 до 18 м. 4,40
312 31510204 23.11.2009 с. Иречеково Стралджа Ямбол "В И К" ЕООД - ЯМБОЛ Етернитова колона ф250, прорези , инт. от 2,0 до 16,0 м. 2,20
313 31590283 24.11.2009 с. Цалапица Родопи Пловдив "КЕМИ - Р" ЕООД Етернитова колона ф300, прорези , инт. от 8,0 до 22,0 м. 7,50
314 31090285 26.11.2009 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ "ДИАНБО - ДИМИТЪР БОЖИЛОВ" Метални тръби ф 32,  перфорирани, инт. от 2,50 до 7,60 м 3,05
315 31590286 30.11.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ВИТА - 6" АД Етернитова колона ф100, прорези , инт. от 4,0 до 16,0 м. 5,50
316 31590299 14.12.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "СК - АВАНГАРД" ЕООД РVС колона ф160, прорези , инт. от 9,0 до 14,0 м. 4,80
317 31530128 17.12.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "РАЛ - 202" ЕООД Етернитова колона ф300, прорези , инт. от 18,5 до 25,0 м. 4,30
318 31520175 17.12.2009 гр. Пловдив Пловдив Пловдив "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ РVС колона ф160, прорези , инт. от 8,0 до 28,0 м. 3,93
319 31590301 19.12.2009 с. Карабунар Септември Пазарджик "ИВАН КРЪСТЕВ И СИН" ЕООД РVС колона ф188, прорези , инт. от 4,0 до 30,0 м. 3,20