ПУРН

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Райони със значителен потенциален риск от наводнения

   Райони със значителен потенциален риск от наводнения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обяснителна записка за определяне на РЗПРН
 Данни за определените РЗПРН за ИБР
 Заповед на Директора на БДУВИБР №РД-03-152
 Заповед на Министъра на ОСВ №РД-743

Бърз достъп до картите на районите със значителен потенциален риск от наводнения
 

 
 Басейн на река Марица  Басейн на река Тунджа  Басейн на река Арда