ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Райони със значителен потенциален риск от наводнения

   Райони със значителен потенциален риск от наводнения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обяснителна записка за определяне на РЗПРН
 Данни за определените РЗПРН за ИБР
 Заповед на Директора на БДУВИБР №РД-03-152
 Заповед на Министъра на ОСВ №РД-743

Бърз достъп до картите на районите със значителен потенциален риск от наводнения
 

 
 Басейн на река Марица  Басейн на река Тунджа  Басейн на река Арда