Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Басейнов съвет

За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. 
Басейновият съвет е държавно – обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на басейновата дирекция.

Басейновият съвет включва представители на държавната администрация, териториалната администрация, водоползвателите и екологичните организации в обхвата на басейна, както и представители на научни и браншови организации, имащи отношение към водните проблеми. 
Фуннкциите на Басейновия съвет се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите ъвети.  Бейновият съвет за Източнобеломорски район е учреден със Заповед № 61/10.11.2003г на Директора на Басейнова дирекция – Пловдив и е в състав до 30 членове.