Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No 9/ 24.09. 2008


 ДНЕВЕН РЕД 
за Заседание на Басейнов съвет № 9 на 24.09. 2008 г. 
в гр. Пловдив, Дом на науката и техниката 
10.00 -10.30  Регистрация 

10.30 -10.40  Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ИБР-Пловдив 

10.40 -11.20  Анализ на състоянието на басейновото управление на водите, инж.Н.Кърнолски, Директор на БД ИБР 

11.20 -11.30  Въпроси 

11.30 -12.10  Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Източнобеломорски район и процеса на планиране на програмите от мерки, инж.Мария Бабукчиева, началник отдел “Планиране и стопанисване” 

12.10 -12.30  Въпроси и дискусия 

12.30 -13.30  Обедна почивка 

13.30 -14.10  Резултати от мониторинговите програми по чл.8 на Рамковата директива по водите и оценка на състоянието на повърхностните води за Източнобеломорски район, Марин Маринов, началник отдел „Мониторинг”. 

14.10 -14.30  Въпроси и дискусия 

13.30 -14.10  Стаж на френски студенти от Университета в Перпинян, Франция в Басейнова дирекция – Пловдив и резултати от работата им, Гергана Геориева, отдел „Воден и водностопански кадастър” 

14.10 -14.20  Въпроси 

14.20 - 14.40  Кафе пауза 

14.40 -15.10  Опита на „Офроуд България” в опазването и почистване на язовирите, представител на „Офроуд България” 

15.10 - 15.20  Въпроси 

15.20 - 16.00  Дискусия и закриване на Заседанието 

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в ИБР и процеса на планиране на програмите от мерки -1 Mb pdf

Изпълнение на програмите за мониторинг на водите на територията на ИБР през 2007-2008-1 Mb pdf

Оценка на екологичното състояние на р.Тунджа 4 Mb pdf

Доброволна акция, организирана от "Грийн Флаг" и "Офроуд - България"