Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No10/ 09.12.2008

ДНЕВЕН РЕД 

10.00 -10.30   Регистрация 


10.30 -10.40   Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ИБР-Пловдив


10.40 –11.00   Резултати от работата на БД ИБР за 2008г
                                                                                                                       инж. Н.Кърнолски, Директор 

11.00 -11.10   Въпроси 


11.10 -11.40   Докладване на резултатите от дискусиите на тема „Почистване водосбора на река
                        Въча” проведени през ноември на кръгла маса в Пловдив и в работна група в град
                        Кричим 
                                                                                   Представители на Офроуд-България и Гриинфлаг 

11.40 -11.50   Въпроси 


11.50 -12.20   Проект за водоснабдяване от каскада Въча 
                                                                                                              Митко Стойчев, Областна управа
 
12.20 -12.30   Въпроси и дискусия
 

12.30 -13.30   Обедна почивка
 

13.30 -14.10   Представяне на резултатите по проект BG 2005/017-453.01.01.01. “Техническа
                        помощ за система за ранно предупреждение и прогнозиране на наводненията за 
                        българо-турските транс гранични реки” по проект на програма ФА
                        РТГС– Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводненията в българо-
                        турския граничен район 
                                                                                 Доц .Н.Лисев, Заместник ръководител на проекта 

14.10 -14.30   Въпроси и дискусия 


14.30 -14.45  Закриване на Заседанието