Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание № 11/ 19.02.2009


ДНЕВЕН РЕД 
за Заседание на Басейнов съвет № 11 на 19.02.2009 г. 
в гр. Пловдив, Дом на науката и техниката 


10.30 -11.00   Регистрация 

11.00 -11.15   Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ИБР-Пловдив 

11.15 –11.30   Проекта на План за управление на речните басейни и процеса на консултация с обществеността
                         инж. Мария Бабукчиева, началник отдел „Планиране и стопанисване” 

11.30 -12.10   Обща характеристика на района, значими натоварвания върху водите, икономически анализ
                        Крася Колчева, ст.експерт в отдел „Планиране и стопанисване” 

12.10 -12.25   Зони за защита на водите
                        Васил Узунов, ст. експерт в отдел „Планиране и стопанисване” 

12.25 -12.30   Въпроси 

12.30 -13.30   Обедна почивка 

13.30 -14.00   Мониторинг на водите и оценка на състоянието
                        Марин Маринов, началник отдел ”Мониторинг и информационно осигуряване” 

14.00 -14.15   Въпроси 

14.15 -15.00   Екологични цели и Програма от мерки в проекта на ПУРБ
                        инж. Мария Бабукчиева, началник отдел „Планиране и стопанисване” 

15.00 -15.30   Въпроси и дискусия 

15.30 - 15.45   Закриване на Заседанието Документи за изтегляне

Процес на консултация с обществеността-1 Mb pdf

Представяне на Глава 1,2 и 6 от Проекта на ПУРБ-3 Mb pdf

Екологични цели и програма от мерки в Проекта на ПУРБ -7 Mb pdf

Списък и карти на зоните за защита на водите- 2 Mb pdf

Мониторингови програми и оценка на статуса-5 Mb vnd.ms-p