Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание № 13/ 15.12.2010


Д Н Е В Е Н Р Е Д

за Заседание на Басейнов съвет № 13 на 15.12.2010 г.
в гр. Пловдив, хотел “Империал”, ул. „Арх. Камен Петков” №1

 10.00-10.30   Регистрация
10.30-10.40   Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ИБР-Пловдив 
10.40-11.00   Изменения на Закона за водите, инж.В.Караджов, началник отдел „Контрол”
11.00-11.10   Въпроси
11.10-11.40   Отчет за дейността на Басейнова дирекция Източнобеломорски район през 2010г, началник отдели
11.40-12.00   Презентация на тема „Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район – какво се случи след приемането му от Басейновия съвет?”, М.Михайлова, ст.експерт „Планиране и стопанисване”
12.00-12.30   Въпроси и дискусия
12.30-13.30   Обедна почивка
13.30-14.00   Финален вариант на програмата от мерки и нейното изпълнение – проблеми и предизвикателства, инж. М. Бабукчиева, началник отдел „Планиране и стопанисване”
14.00-14.30 Мерките по директивата за ГПСОВ – анализ на ситуацията, В.Узунов, гл. експерт отдел „Планиране и стопанисване”
14.30-15.00   Дискусия относно изпълнението на програмата
15.00-15.15   Закриване на Заседанието

 
Документи за изтегляне

Протокол от заседанието- 378 Kb pdf

Списък на участниците- 95 Kb pdf

Презентация "ПУРБ в ИБР - какво се случи след приемането му от Басейновия съвет"-19 Mb pdf

Презентация "Финален на ПОМ и нейното изпълнение - проблеми и предизвикателства" -7 Mb pdf

Презентация "Мерките по Директиват аза ГПСОВ - анализ на ситуацията" -9 Mb pdf