Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No14/ 21.12.11


ДНЕВЕН РЕД 
на Басейновия съвет-Заседание No14/21.12.11


10:30    Откриване на Заседанието и приветствие – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР

10:40    Награждаване и връчване на сертификати на ученици, участвали в Национален конкурс за деца и юноши на тема „Обичам природата и аз участвам”, организиран от МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов”

10:50    Преглед на дейността на БДИБР за 2011 година – Атанаска Тунтова, Директор на БДИБР
Въпроси и дискусия

11:15    Изисквания и срокове на Директива 2007/60/ЕС относно оценка и управление на риска от наводнения (Директива за наводненията) - инж. Мария Бабукчиева, нач. Отдел «ПУВИС», БДИБР

11:30    Методика за предварителна оценка на риска от наводнения и стъпки по прилагането й в БДИБР – инж. Гергана Георгиева, нач. сектор „ПУРН”, отдел „ПУВИС”, ИБР
Въпроси и дискусия

12:10   Подготовка за Шестия световен форум по водите през м. март 2012. Международна конференция „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”, организирана от БДИБР - инж. Мария Бабукчиева, нач. Отдел «ПУВИС», БДИБР

12:20   Дискусия и следващи стъпки

12:45   Закриване на заседанието 
 

Документи за изтегляне

Директива за Оценка и управление на риска от наводнения 2007/60/ЕС-1 Mb pdf

Предварителна оценка на риска от наводнения-3 Mb pdf

Международна конференция -2 Mb pdf

Отчет за дейността на БД-Пловдив-314 Kb pdf

Протокол от заседанието на Басейновия съвет