Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No15/ 29.03.2012

Д Н Е В Е Н Р Е Д
 

10:30 Регистрация на участниците

11:00 Откриване на Заседанието и приветствие – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР

11:15 Изпълнение на мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни на ИБР 2010-2015 и резултати от проведените срещи с общините. Васил Узунов, гл. експерт, сектор „Планове за управление на речните басейни”, отдел „Планове за управление на водите”, БДИБР

11:45 Мерки, свързани с опазване на биоразнообразието и възстановяване на естественото състояние. Младен Ангелов, гл. експерт, сектор „Планове за управление на речните басейни”, отдел „Планове за управление на водите”, БДИБР

12:05 Въпроси и отговори

12:30 Работен обяд

13:30 Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения на БДИБР. Инж. Гергана Георгиева, нач. сектор „Планове за управление на риска от наводнения”, отдел „Планове за управление на водите”, БДИБР

14:00 Консултации с обществеността относно Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения. Милослава Михайлова, гл. експерт, сектор „Планове за управление на риска от наводнения”, отдел „Планове за управление на водите”, БДИБР

14:20 Дискусия и предложения относно финалния вариант на Предварителната оценка на риска от наводнения на ИБР

15:00 Други въпроси

15:30 Закриване на заседанието 
 

Документи за изтегляне

Проект за предварителна оценка на РН- 39 Mb vnd.ms-p

Мерки свързани с опазването на биоразнообразието -729 Kb vnd.ms-p

Протокол от срещата -153 Kb msword

Консултации -28 Mb vnd.ms-p