Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No16/ 11.12.12

Д Н Е В Е Н Р Е Д

10:00 Регистрация на участниците

10:30 Откриване на Заседанието и приветствие – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР

10:45 Представяне на измененията в структурата на БДИБР и преглед на дейността за 2012 година – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР и Директори на дирекции в БДИБР

11:15 Изпълнение на мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни на ИБР 2010-2015 – Марин Маринов, нач. отдел „Планове за управление на водите” дирекция „ПР”, БДИБР

11:35 Въпроси и отговори

11:45 Представяне на финален вариант на ПОРН за ИБР - инж. Гергана Георгиева, нач. сектор „Планове за управление на риска от наводнения”, отдел „Планове за управление на водите”, БДИБР

12:15 Въпроси и отговори

12:30 Работен обяд

13:30 Представяне на проект № BG-161-PO 005/12/1/20/02/29 „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПОС – инж. Мария Бабукчиева, директор на дирекция „Планове и разрешителни” и ръководител на проекта

14:30 Представяне на напредъка по проект „ARDAFORECAST” – инж. Ерам Артинян, НИМХ, представител на водещия партньор по проекта

15.00 Представяне на резултатите от международна конференция: „Управление на водите в Централна и Източна Европа: проблеми и предизвикателства”, 21-22 май 2012 г., гр.София – Атанаска Тунтова, директор на БДИБР

15:15 Други въпроси

15:30 Закриване на заседанието