Басейнов съвет

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Заседание No18/ 12.12.2013


Д Н Е В Е Н   Р Е Д
 
10:00        Регистрация на участниците
 
10:30      Откриване на Заседанието и приветствие – инж. Никола Кърнолски, директор на БДИБР
 
10:45      Преглед на дейността за 2013 година – инж. Никола Кърнолски, директор на БДИБР и директори на дирекции в БДИБР
 
11:15      Актуални въпроси, свързани с Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР 2010-2015 и процеса на актуализация на ПУРБ  – Марин Маринов, нач. отдел „Планове за управление на водите”,  дирекция „ПР” и/или Васил Узунов, нач. сектор „ПУРБ”,дирекция „ПР”, БДИБР
 
11:35         Въпроси и отговори
 
11:45   Доклад за състоянието и напредъка по проект № BG-161-PO 005/12/1/20/02/29 „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПОС – инж. Мария Бабукчиева, директор на дирекция „Планове и разрешителни” и ръководител на проекта
 
12:15         Въпроси и отговори
 
12:30        Работен обяд   
 
13:30       Доклад за състоянието и напредъка по проект „ARDAFORECAST” – инж. Ерам Артинян, НИМХ, представител на водещия партньор по проекта и/или инж. Гергана Георгиева, ръководител на проекта
 
14:00      Въпроси и отговори
 
14:15      Представяне на резултатите от 11та международна конференция: „ЕURO-INBO 2013” на тема „Прилагане на Рамковата дирекива по водите” – инж. Никола Кърнолски, директор на БДИБР и президент на Европейската мрежа на Басейновите организации
 
14:45      Други въпроси
 
15:00       Закриване на заседанието  

Документи за изтегляне

Заповед