Разрешителни

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Регистър на съоръженията

Регистър на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели /чл. 112, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА №1 от 2007 година/
 
2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008     2009    2010-към 04.02.2019

Регистър на соръженията на минерални води-изключителна държавна собственост на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Плодив