Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември

29.12.2015 г.
29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград - Чепино”,гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Хисаря”,град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в  имот 47086.501.1091 , с. Маноле общ. Марица, обл. Пловдив

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ  55155.2.126, гр. Пазарджик

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ II-509, кв. 48, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в имот 000362 в землището на с. Млекарово, общ. Нова Загора, обл. Сливен

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 56784.239.849, гр. Пловдив

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в УПИ VI, кв. 55 и в УПИ ХХIV, кв. 56 по плана на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за води - в  местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Потока”, в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 77195.743.380 ,гр. Хасково

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - отводнителен канал в ПИ 73242.224.139,с.Труд, община Марица, област Пловдив

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Неделинска,Землище с. Неделино, Община Неделино, област Смолян

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Соколица,с. Обручище, община Гълъбово област Стара Загора

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Неделинска,С. Долен,     Община Златоград, област Смолян

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Сазлийка,. Пряпорец, Община Стара Загора, област Стара Загора

29.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,гр. Пловдив, Община Пловдив, област Пловдив

29.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - от Янчова река,Землището на гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян

29.12.2015
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал ГК2,с. Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

18.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Сива река,Землище гр. Любимец, Община Любимец, област Хасково

18.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - в  имот 49309.19.47 , с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив

18.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ “Лъката”, местност „Кундево” в землището на с. Кундево, община Неделино, област Смолян

16.12.2015
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Пъстушко дере, десен приток на река Въча,гр. Перущица, Община Перущица, Област Пловдив

16.12.2015
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Меричлерска,Село Свобода, Община Чирпан, Област Стара Загора

16.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Хисаря”,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

15.12.2015
За изменение на параметрите в  Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез съществуващи  съоръжения - река Тъжа,Село Тъжа,община Павел баня, обл. Стара Загора

15.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Бяла река,Землище с. Бостина, 
община Смолян, област Смолян


15.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - местност „Чекерица” в землището на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив

04.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект -  река Кокез дере,с.Безводно и с. Соколите, община Черноочене,  област Кърджали

04.12.2015
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Стара река,курорт „Вили Костенец”, с. Костенец, Община Костенец, област София

03.12.2015
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местността “Стопански двор” в землището на с.Търничени, община Павел баня, област Стара Загора

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.1, от Закона за водите - местност „Дуковица” ,с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местността „Иллюка”, землище гр. Смолян

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в УПИ-II-фабрика „Искра”, кв.166 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ 56784.375.5 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - на имот № 000080, в землището на с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Чавдарски гьол”, в землището на с. Живково, община Ихтиман, област София

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Платифуня”, землище на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Вельовица” ,с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Исака”, в землището на с. Караджово, община Садово, област Пловдив

03.12.2015
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - кв. „Промишлена зона”, гр. Сливен