Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2016

26.02.2016 г.
26.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-w имот № 000239, в землището на с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора

25.02.2016
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в Отводнителен канал ГК4,с. Скутаре, община Марица, област Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект-от река Новозагорски азмак - Блатница,с.Любенова махала ,община Нова Загора,област Сливен

25.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Синаповска, с.Синапово, общ. Тополовград, обл. Хасково

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в имот № 128043, с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в имот № 000220, с. Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-Пет тръбни кладенци в имот № 501.1221 ,с. Чоба, община Брезово, област Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в местност „Горна каба”, в землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения-в местност "Бельовица", село Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в ПИ № 388, кв. 36, село Столетово, община Карлово, област Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в ПИ с идентификатор 56784.510.261 по КККР на гр. Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в имот 139005 , в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения-в УПИ I-857, кв. 95 ,с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения-местност „Хаджиева могила” в землището на с. Черганово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

25.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-ПИ 56784.383.562,гр. Пловдив

18.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите-имот № 000717 в землището на с. Варвара -държавен горски фонд

18.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- в УПИ I, в кв. 1 ,  с. Малево, община Хасково, област Хасково

18.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- в местност „Водоема”, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив

18.02.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в oтводнителен канал, град Пловдив

18.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в ПИ с идентификатор 73225.101.348 ,с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

17.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Черна,землище гр.Смолян

15.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Мараш,землище с.Лозенец и гр.Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

12.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в ПИ с идентификатор 69660.501.2363 ,гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

12.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в ПИ с идентификатор 56784.17.19 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

12.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в местност „Корнаците”, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

12.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-на територията на УПИ XII 8736, кв. 126 в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

12.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-язовир „Пъдарско 2”,с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив

12.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Чепинска,землище с. Варвара,община Септември,област Пазарджик

12.02.2016
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в река Марица,гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково

08.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в 56784.539.440, гр. Пловдив

08.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в УПИ III-1381, кв. 94,гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора

05.02.2016
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води-2 бр.ТК в ПИ 47295.17.182 ,с. Марково, община Родопи, област Пловдив

05.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в ПИ 73225.101.348,с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

05.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Лозенска река, землище гр.Любимец,община Любимец,област Хасково

05.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-Белишка река,землище гр. Любимец, община Любимец,област Хасково

05.02.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Въча,в землището на с. Кадиево,
община Родопи,област Пловдив


04.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - на територията на ПИ 56784.514.275 ,гр. Пловдив

03.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в 56784.273.61, гр. Пловдив

03.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в ПИ 47086.194.2 ,с. Маноле, община Марица, област Пловдив

01.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води-в ПИ с идентификатор 73225.101.348 по КККР на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора.

01.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местност „Сливенски кър”, по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

01.02.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местност „Балтълъка”, в землището на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.