Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2016

29.03.2016 г.
29.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - КЕИ № 2 (нов каптаж),Находище „Велинград - Чепино”,гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

29.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Дъба”, в землището на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив

29.03.2016
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в яз. „Овчарица”,с. Ковачево,общ. Раднево, обл. Стара Загора

28.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в местност „Поповица”, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик

28.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в местност „Чукурлан”, в землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив

28.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в местност „Герена” ,с. Труд, община Марица, област Пловдив

28.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в местност „Гарваница”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

28.03.2016
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере, ляв приток на река Кутелска,село Кутела, община Смолян, област Смолян

28.03.2016
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в oбщински отводнителен канал,гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив

28.03.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал,с.Кочево, община Садово, област Пловдив

28.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Умишка,землище гр.Брацигово,община Брацигово,област Пазарджик

28.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепинска,землище с.Лозен,община Септември,област Пазарджик

28.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Воздол,Землище гр.Челопеч    Община Челопеч, област София

25.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда,гр. Рудозем,Община Рудозем,Област Смолян

25.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ  67338.603.176 ,гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

25.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик

25.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот 000327 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

25.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 39918.501.496, с. Крислово, общ. Марица, област Пловдив

17.03.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местност "Тиклица", землище на с.Чуреково,общ.Девин,обл.Смолян

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ VI-1125, 1104, 1126, кв. 21, гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност “Изворчета”, с. Радиново, община Марица, област Пловдив

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност “Край село”, с. Радиново, община Марица, област Пловдив

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000100 в землището на  с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Кантона” в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
 - местност „Бялата воденица”, в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив


15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - КЕИ „Гълъбово 1-14”,м-т „Вешката” землището на с. Гълъбово, общ. Баните, обл. Смолян

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в новообразуван имот № 300.160 , с. Колена, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Ново село” в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково

15.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Поповска,землище с.Болярово    община Болярово,област Ямбол

15.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Еленска,землище гр.Смолян,    община Смолян, област Смолян

15.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Акташ,с.Ангел Войвода, община Минерални бани, област Хасково

14.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере, десен приток на река Банска,с. Долоно Брястово, Община Минерални банирОбласт Хасково

10.03.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Банска,землище с.Татарево, община Минерални бани, Област Хасково

10.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 68850.114.510 по КККР на гр. Стара Загора

10.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Дяков извор 1” и КЕИ „Дяков извор 2”,с. Гълабово, община Куклен, област Пловдив

10.03.2016
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Луда Яна,Село Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив

10.03.2016
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Лазова,Град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора

10.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в  имот 68850.177.547 ,гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

10.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бялата воденица”, в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив

09.03.2016
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Марица,Град Харманли, Община Харманли, Област Хасково

08.03.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти-в oтводнителен канал,Село Царацово, Община Марица, Област Пловдив

02.03.2016
За изменение на параметрите в  Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - яз."Цанко Церковски",с.Венец,община Карнобат, област Бургас

02.03.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Черна,гр.Смолян