Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Април 2016

28.04.2016 г.
28.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - река Бяла,Землище с.Соколовци,Землище с.Бостина ,Община Смолян, област Смолян

27.04.2016
За издаване на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Напоителен канал ГК - 2,Село Костиево, Община Марица, Област Пловдив

27.04.2016
Продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Тунджа,гр.Калофер,Община Карлово, Област Пловдив

26.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - имот № 014032 в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив

26.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Бедрозов бунар”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

26.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ 56784.539.308 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

26.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Адалъка”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

26.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ 77195.208.37 ,гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

25.04.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Хисаря”,сондаж № 3,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

20.04.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Суха река,село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

20.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - м-т „Студената чешма” в землището на с. Тракия, общ. Опан, обл. Стара Загора

20.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
 - местност „Мариините зари” в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас


14.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „ПС - Селото”,имот № 227, кв. 60 ,с. Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора

4.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Бахчите” ,гр. Ямбол

14.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Стряма,землище на с.Калековец,община Марица,област Пловдив

14.04.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в общински отводнителен канал,гр.Съединение, община Съединение, област Пловдив

13.04.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Сазлийка,Землище гр. Гълъбово,община Гълъбово,област стара Загора

08.04.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал,Село Труд, Община Марица, Област Пловдив

06.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 55155.506.1099 ,гр. Пазарджик

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Гьола” в землището на с. Радиево, община Димитровград, област Хасково

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Гьолчетата”, в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Клов кладенец” в землището на  с. Яворово, община Куклен, област Пловдив

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Агълите”, землище на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот 61460.506.320 ,гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Трохалица”, в землището на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив

04.04.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Асеновска,Землище на град Сливен

04.04.2016
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - река Бедечка,гр. Стара Загора

04.04.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере /Санджак дере/,местност „Кокорджа”,село Татарево, община Минерални бани, област Хасково

04.04.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Стара река /Пещерска/,гр.Кричим, община Кричим, област Пловдив