Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2016

31.05.2016 г.
31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Сепеджик”, гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в м-т „Авлан тарла” в землището на с. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Пловдив

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- в имот № 000177 в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Дъбраш”,  в землището на с. Осина, община Сатовча, област Благоевград

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Коджа орман”, в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора и местност „Под линията”, в землището на с. Подслон, община Стара Загора, област Стара Загора

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Селска река и др.”, в землището на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Тунджа, Гр. Павел баня, Община Павел баня, Област Стара Загора

31.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Въча,Гр. Кричим,Община Кричим,Област Пловдив

26.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - имот № 000107, в землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Бялата воденица”, в землището на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - поземлен имот № 819, кв. 72 и 67, по регулационния план на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Адата”, в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик

26.05.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - - Заустване №1 – в Чуговишко дере,Заустване №2 – в Чифлик дере,село Челопеч, община Челопеч, област София

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Очушница,землище на с.Подгорие,Община Костенец,Област София

26.05.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Соколица, село Медникарово, община Гурково, област Стара Загора

26.05.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот №000069, в землището на с.Малко Тръново и имот №000158, в землището на с. Яздач,община Чирпан, област Стара Загора

26.05.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Лозенска, землище с.Лозен, община Любимец, област Хасково

26.05.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Потока,землище гр.Съединение,община Съединение,област Пловдив

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от изкуствено езеро „Градище” 2,землище на с.Бошуля,община Септември,област Пазарджик

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Сазлийка,землище на гр. Гълъбово,oбщина Гълъбово,oбласт Стара Загора

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - от КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг),находище „Пчелински бани”,село Костенец, общ. Костенец, обл. София

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бялата пръст” в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Под селото”, в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 69660.501.4482 ,гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ  55302.501.768 , гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в  ПИ 73242.220.103 ,с. Труд, община Марица, област Пловдив

26.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Прослав”, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

19.05.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Марица,гр. Свиленград, Община Свиленград, Област Хосково

19.05.2016
За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Тъжа,с.Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора   

16.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Оджа връх” в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас

16.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Стопански двор № 2”, в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

16.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 56784.7.224,гр. Пловдив

10.05.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Тъжа,землище с.Тъжа ,община Павел баня,област Стара Загора