Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2016

24.06.2016 г.
24.06.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Канлъдере,с. Ягода,община Мъглиж,област Стара Загора

23.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Открит канал, вливащ се в река Върбица,Село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали

23.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере, вливащо се в Асар дере,Село Воденичарско, Община Джебел, Област Кърджали

23.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере /дол „Седловина“/, вливащо се в язовир „Студен кладенец“,Град Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали

23.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере, вливащо се в Дермен дере,Село Бели пласт, Община Кърджали, Област Кърджали

21.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 12ТК в землището на с. Землен, община Раднево, област Стара Загора

21.06.2016
За изменение  на разрешително  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Азмака,село Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

21.06.2016
Изменение  на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в отводнителен канал,землище на село Динката, Община Лесичово, Област Пазарджик

21.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Бедечка,с.Хрищени,община Стара Загора, област Стара Загора

21.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Меричлерска река ,гр.Меричлери,община Димитровград, област Хасково

21.06.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Узундере, приток на река Банска,землище с. Сърница,община Минерални бани,област Хасково

21.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Къшлата”, в землището на с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик

21.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ 78171.501.952 по КККР на с. Царимир, община Съединение, област Пловдив

20.06.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Триградска,землище с. Гьоврен,община Борино,област Смолян

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Мерата”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

14.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - р. Бобово дере, ляв приток на река Чепеларска,с.Проглед, община Чепеларе, област Смолян

14.06.2016
За изменение на  разрешително  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ГОК „Марковски колектор” ,с. Белащица, община Родопи, област Пловдив

14.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Девинска,гр. Девин, община Девин, област Смолян

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Двата чучура”, в землището на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 66915.33.109 ,с. Скутаре, община Марица, област Пловдив

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 55155.508.35 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 77195.750.82 , гр. Хасково

14.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Чилтика юг”, в землището на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

10.06.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,землище град Белово,община Белово,област Пазарджик

10.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Стара река,местност „Стара река“, Град Карлово, Община Карлово, Област Пловдив

10.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Ардаместност „Кайряка“, Село Долно Черковище, Община Стамболово, Област Хасково

10.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти- Река Арда,местност „Зайва“, землището на Село Равнил, Община Мадан, Област Смолян

10.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Соколица,Село Медникарово, Община Гълъбово, Област Стара Загора

10.06.2016
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Арда,Село Долно Черковище, Община Стамболово, Област Хасково

10.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Общински отводнителни канали №№ 673, 728, 726 и 747,Село Труд, Община Марица, Област Пловдив

10.06.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Общински отводнителен канал,Село Милево, Община Садово, Област Пловдив 

10.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - местност „Старата мандра” в землището на с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян

10.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Кайсов кайнак 2”,с. Устина, община Родопи, област Пловдив

10.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 21052.1017.446 ,гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково

10.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7,т.2, от Закона за водите - в поземлен имот с идентификатор 39921.505.35 , гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

10.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Света троица” в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив

10.06.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,землище: на гр. Харманли и с. Рогозино,Община Харманли,Област Хасково

10.06.2016
Съобщение на основание чл.61,ал.3,вр. ал.1 от АПК - относно МВЕЦ "Тевани 2" в землището на с.Габровница,община Белово,област Пазарджик

06.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ с идентификатор 35167.505.130 , гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

06.06.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - УПИ VII-Стадион, кв. 68 ,гр. Костенец, община Костенец, област София