Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2016

31.08.2016 г.
31.08.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Домлянска, село Домлян, Община Карлово, Област Пловдив

31.08.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Домлянска,село Домлян, Община Карлово, Област Пловдив

31.08.2016
за продължаване срока на действие и изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Девинска,град Девин, община Девин, област Смолян

31.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Балък ямач”, в землището на с. Конуш, община Хасково, област Хасково

30.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Селски ливади”, с. Бенковски,община Марица, област Пловдив

30.08.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в ПИ 56784.510.295,  гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

30.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - имот № 000556 в землището на с. Дебръщица -държавен горски фонд

30.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - имот № 000556 в землището на с. Дебръщица -държавен горски фонд

30.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - имот № 000556 в землището на с. Дебръщица -държавен горски фонд

30.08.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Елховска,село Войкова лъка, Община Рудозем, Област Смолян

30.08.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере – приток на река Очушница,Село Подгорие, Община Костенец, Област София

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 56784.536.832 по КККР на гр. Пловдив

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - имот № 2344, кв. 115 по регулационния план на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 55155.22.248 по КККР на гр. Пазарджик

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Кабата” в землището на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Сухия дъбовик” по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Казачка”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

29.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - КЕИ  „Радева круша”,с. Дебръщица,бщ. Пазарджик, обл. Пазарджик

29.08.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Алмалъка”,в землището на с.Мътеница, община Хисаря

25.08.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в 77195.208.68, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково

24.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Еленска ,гр. Смолян 

18.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 87374.520.9 по КККР на гр. Ямбол

16.08.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в ПИ № 000004, в землището на с.Сватбаре,община Кърджали,област Кърджали

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот  местност „Игера” в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в  местност „Тузлите” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Аджовица”, землище на с. Стряма, община Раковски, облст Пловдив 

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в землището на с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - четири броя тръбни кладенци в  местност „Игера” в землището на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - осем броя тръбни кладенци в местност „Тузлите” в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик и в местност „Поповица” в землището на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - кв. „Остромила-Беломорски”, община Пловдив, облст Пловдив 

16.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Балък ямач” в землището на с. Конуш, община Хасково, област Хасково

16.08.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере Кирилово,землище на с.Богомилово,Община Стара Загора,Област Стара Загора

11.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез  съществуващи водовземни съоръжения

09.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - с. Войсил, община Марица, област Пловдив.

09.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води в землището на с. Димитровче, община Свиленград, област Хасково.

09.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Плетевун”  с. Войсил, община Марица, област Пловдив.

09.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - гр. Пловдив

09.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян.


05.08.2016
За изменние на разрешително №33140079/16.02.2010г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти Водоприемник: Река Голямата (Пъстрогорска) местност „Пъстрогорски“, землището на гр. Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково.

05.08.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително № 33750019/12.02.2004г. последно изменено с решение № РР-2130/20.01.2015г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, село Челопеч, община Челопеч, област София.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землището на с. Цалапица, община Радопи, област Пловдив.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води в землище на с. Струпец, община Сливен, област Сливен.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землището на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, с. Войводиново, община Марица, облст Пловдив.

05.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения землище на с. Голям Чардак, община Съединение, облст Пловдив.


01.08.2016
За изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Бели кладенец,землище на Град Хасково, Община Хасково, Област Хасково

01.08.2016
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Перущинска,Град Перущица, Община Перущица, Област Пловдив

01.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения-имот № 000717 в землището на с. Варвара -държавен горски фонд

01.08.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-ПИ с идентификатор 02837.5.409 по КККр на  гр. Батак, община Батак, област Пазарджик