Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2016

30.09.2016 г.
30.09.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Чукурлука”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

30.09.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Къра” в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

27.09.2016
За продължаване срока на действие на  разрешително  за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Лисицко дере, ляв приток на река Малка Арда,с.Оряховец, Община Баните, Област Смолян

27.09.2016
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в ГОК „Марковски колектор”,с.Браниполе, Община Родопи, Област Пловдив

27.09.2016
За продължаване срока на действие и изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Еньовско дере,с. Жълтуша, Община Ардино, Област Кърджали

27.09.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Каваккър” в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

27.09.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - имот № 502.2279,  гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

27.09.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Гюмюшевото” в землището на с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив

21.09.2016г.
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Луда Яна, град Панагюрище, Община: Пазарджик, Област: Пловдив

21.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - минерално находище „Варварски минерални бани” в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик.

21.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - местност „Кичуковите” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив

20.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в землището на с. Калеловец, община Марица, област Пловдив.

20.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ с идентификатор 56784.529.85 по КККР на гр. Пловдив.

20.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

20.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Под село” в землището на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

20.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Текен пара” в землището на с. Оризари, община Родопи, област Пловдив.

16.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - с. Букова поляна, община Мадан, област Смолян

16.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - с. Върбина, община Мадан, област Смолян


14.09.2016г.
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Боринска, Село Борино, Община Борино, Област Смолян

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Средни ливади”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Средни ливади”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Велчова черника”, в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

14.09.2016г.
За изменение  на разрешително №33740116/15.05.2012г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, ​УПИ – 111015, землище на село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив

14.09.2016г.
За изменение  на разрешително №33740115/15.05.2012г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Отводнителен канал, УПИ – II – 11, кв. 111, землище на село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ​ПИ с идентификатор 77195.541.1, местност „Черния камък/Стопански двор”, по КККР на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни  - имот № 005515, местност „Шарпавица”, в землището на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив.

14.09.2016г.
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ​имот № 035016, местност „Вейовец”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик