Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2016

21.10.2016 г.
21.10.2016
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 61412.69.51 по кадастрална карта на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

21.10.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Комсала”,  с. Марково, община Родопи, област Пловдив

21.10.2016
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере,землище на село Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив

21.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал,с.Царацово, Община Марица, Област Пловдив

21.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тунджа,с.Тенево, Община Тунджа, Област Ямбол

21.10.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Банска,с.Гарваново,Община Хасково,Област Хасково

12.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Чепинска,землище на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян

12.10.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Варвара”,Сондаж № 4

12.10.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Казаните”, землище на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

12.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере, приток на река Сигмен,гр.Карнобат, община Карнобат, област Бургас

12.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Стара река /Пещерска/,гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик

12.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал,село Царимир, община Съединение, област Пловдив

06.10.2016

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ I-Предприятие за производство на оптични елементи, оптикоелектронни уреди и системи в кв. 17А ,гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик

06.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - w Общински напоителен канал,гр.Раковски,община Раковски, област Пловдив

04.10.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения -в ПИ с идентификатор 02837.17.158,  гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик

03.10.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Ахмачевски път”, в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, облст Бургас

03.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Пишманка,с.Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик

03.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Тополница,с.Душанци, Община Пирдоп, Област София

03.10.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Чуговишко дере,с.​Челопеч, Община Челопеч, Област София