Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2016

30.11.2016 г.
30.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Халилово”, по КККР на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

30.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Хаджийските ливади”, землище на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

30.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Песо поле”, землище на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик

28.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бялата воденица” по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив

28.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 006175, в землището на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик

28.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Въча, местност „Старо село – Забрал“, землището на гр. Девин, Община Девин, Област Смолян

25.11.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - В поземлен имот 56784.536.832,  гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

25.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в поземлен имот 498.503.2977 , гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

25.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Боринска, землище с. Борино,община Борино, област Смолян

25.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река,землище гр. Батак, община Батак, област Пазарджик

25.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере – приток на река Луда Яна,землище с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик

25.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в местност „Селска дъмга” в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

25.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Бобевица” в землището на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

25.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - от река Малка Арда,землище село Баните,oбщина Баните,oбласт Смолян

25.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Очушница,землище на с.Подгорие,община Костенец, област София

23.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Долна ада”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик.

23.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Шипа”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

23.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас 

23.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Неделинска,землище гр. Неделино,област Смолян

22.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - на територията на ПИ с идентификатор 56784.528.404 ,гр. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Прекия път” в землището на с. Ветрен дол, онщина Септември, област Пазарджик

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Песо поле” в землището на с. Ветрен дол, онщина Септември, област Пазарджик

21.11.2016
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Пишманка,село Главиница, Община Пазарджик, Област Пазарджик

21.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Стара река /Пещерска/, село Ново Село, Община Стамболийски, Област Пловдив

21.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал,землище село Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив

21.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти -в Селската река,село Ръжена, Община Казанлък, Област Стара Загора

21.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал,землище на Село Трилистник, Община Марица, Област Пловдив

21.11.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местност „Адата”, в землището на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик

21.11.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - имот 003072, местност «Тиклица», землище на с. Чуреково, общ. Девин, обл. Смолян

21.11.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - местност «Тиклица», землище на с. Чуреково, общ. Девин, обл. Смолян

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 00702.23.39,гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив 

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в поземлен имот с номер 000519 в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот с номер 000217 в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в поземлен имот с номер 993, квартал 35 ,гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имоти с идентификатори 40467.1.339,40467.1.433 и 40467.1.434 ,гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Люцерните” в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.508.320 по КККР на гр. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 29235.5.40 ,с. Желязно, община Марица, област Пловдив ръжения

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 56784.527.47, гр. Пловдив

21.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река,землище гр. Батак,Община Батак, област Пазарджик

21.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река,землище гр. Батак,Община Батак, област Пазарджик 

21.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Триградска,землище с.Триград,Община Девин, област Смолян

21.11.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тикленска,Землище с.Крайна,Община Неделино, област Смолян

21.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Кара дере,Землище на гр. Павел баня,Община Павел баня,Област Стара Загора

17.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - с. Куртово Конаре,  Община Стамболийски, Област Пловдив

03.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.508.775 ,гр. Пазарджик

03.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Под града” , гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

03.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 68850.317.962 ,гр. Стара Загора

03.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от река Въча,с. Куртово Конаре,Община Стамболийски,Област Пловдив

03.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Общински отводнителен канал ,с.Труд, Община Марица, Област Пловдив

03.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Луда Яна ,гр.Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик

03.11.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Чатрачко дере,с.Леново, Община Асеновград, Област Пловдив

02.11.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - от Находище „Михалково”,с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Адалъка”, в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора, област Стара Загора

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кабаир” в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Срещният алчак”, в землището на с. Даскал-Атанасово, община Раднево, област Стара Загора

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 87374.537.163 ,гр. Ямбол

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 87374.534.3 ,гр. Ямбол

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Въча,гр.Девин,област Смолян

02.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от Бориевско дере,гр.Мадан,област Смолян

02.11.2016
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Овчарица и канал,с.Трояново, Община Раднево, Област Стара Загора

01.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-в местност „Юсуф Дуду”, в землището на с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали

01.11.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ​местност „Горен бозалък”, в землището на с. Столетово, община Карлово, облст Пловдив