Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

OОбявления месец Декември 2016

21.12.2016 г.
21.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Катър чеир”, в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен

19.12.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Семчин дере,гр.Септември,с.Варвара и с.Ветрен дол,община Септември, област Пазарджик

16.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в 56784.540.615 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив водовземни съоръжения

16.12.2016
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Давидковска,землище с. Давидково,община Баните, област Смолян  

12.12.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Арда,село Бенковски, Община Кирково, Област Кърджали

09.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Михово бунарче”, в землището на с. Караджалово , община Първомай, област Пловдив

09.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Казлача”, землището на с. Пишигово, община Пазарджик, област Пазарджик

07.12.2016
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Хисаря”,КЕИ „Чаир баня”,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

07.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Полето”, гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

05.12.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местнос «Чуката» в землището на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив

05.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот № 000717 в землището на с. Варвара -държавен горски фонд

05.12.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Стара река,с.Дъбене, Община Карлово, Област Пловдив

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Летището”, землище на с. Градина, община Първомай, област Пловдив

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Мерата”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Модинов бряст”, землище на  с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Цигански алчак”, землище на  с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Главория”, в землището на с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик.

02.12.2016
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Сазлийка,гр.Раднево, Община Раднево, Област Стара Загора

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Арда,гр.Рудозем ,Община Рудозем,Област Смолян

02.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Посек 1” и  КЕИ „Посек 2”, с. Бориково, община Смолян, област Смолян

01.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Адата”, землище на  гр. Септември, община Септември, област Пазарджик

01.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения -в м-т „Ишекър” в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

01.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения -в м-т „Ишекър” в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

01.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -в местност „Тировете”, в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

01.12.2016
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -в местност „Малък ерим”, в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

01.12.2016
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в ПИ ​68850.75.244 , гр. Стара Загора