Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2017

30.01.2017 г.
30.01.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Марица,кв. „Вулкан“, гр. Димитровград, Област Хасково

30.01.2017
Изменение на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Девин”,Сондаж № 6,гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

27.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Четири тръбни кладенеца в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик 

23.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Барукчийниците”,с. Крислово,община Марица, област Пловдив.

20.01.2017
Изменение на разрешително за ползване на  повърхностен воден обект - от р.Въча, с. Михалково, община Девин, област Смолян

20.01.2017
Изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - от р.Въча, с. Михалково, община Девин, област Смолян

20.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - УПИ XI – за училище, кв. 187 по плана на гр. Септември, община Септември, област Пазарджик.

20.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Орлино”, в землището на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик

20.01.2017
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Геренска / Къшла дере/,Село Карабунар, Община Септември, Област Пазарджик

20.01.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Манастирска,село Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора

20.01.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Въча,с.Скобелево,община Родопи, област Пловдив и с.Жребичко ,община Брацигово, област Пазарджик

19.07.2017
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в яз. Петковец,имот № 000332 в землището на село Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургас

19.07.2017
За продължаване срока на действие на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Мочурица,УПИ „Винпром” в землището на село Славянци, Община Сунгурларе, Област Бургас

19.01.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в имот 56784.511.1053,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

19.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000120, в землището на с. Плешинци, община Момчилград, област Кърджали

18.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ 56784.527.77 ,гр. Пловдив 

13.01.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Пясъник,ПИ № 56784.10.7, гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Черни места”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Инадъра”, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ 00702.505.242 ,гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в УПИ II – 541, кв. 63 по ПРЗ на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Долен герен” в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000306, в землището на с. Крушаре, община Сливен, област Сливен

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 4 бр. в местност „Гърлата”, в землището на с. Ханово, община Тунджа, област Ямбол

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000185 и имот № 000181, местност „Казан бунар” в землището на с. Ботево, община Тунджа, област Ямбол

13.01.2017
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води - ПИ с идентификатор 56784.514.1001 ,гр. Пловдив

13.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ПИ с идентификатор 39921.65.182 , гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

12.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   съществуващи водовземни съоръжения - в имот с номер 000376, в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик

12.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Ала”, в землището на с. Бяло поле, община Опан, област Стара Загора

12.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Среден път”, в землището на с. Катуница, община Садово, област Пловдив

12.01.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Кюйдере,землище на село Стамболово, Община Ихтиман, Област София

12.01.2017
За изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Юговска,с.Югово,община Лъки, област Пловдив

11.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 62858.38.575 , с. Рогош, община Марица, област Пловдив

11.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Шипа”, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив

11.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Тарла топрак”, в землището на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив

11.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 000377, по плана на с. Крива Круша, община Нова Загора, област Сливен

11.01.2017
За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Балдаран” в землището на с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик

09.01.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местността  „Пазарски път”, от землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора

09.01.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в поземлен имот с идентификатор 77476.507.39 ,с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в местност „Курт дере”, в землището на с. Бряговец, общ. Крумовград, обл. Кърджали

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „До р. Марица”, в землището на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Егреците”, в землището на с. Малки Воден, община Маджарово, област Хасково 

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Гърбеша” в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  - в ПИ с идентификатор 56784.535.1110 по КККР на гр. Пловдив 

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Осенака”, в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен 

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Лъките”, в землището на с. Петелово, община Черноочене, област Кърджали

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кенана”, по КККР на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кьосови грамади”, в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик

09.01.2017
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - от КЕИ № 1 „Варвара”, Варварски минерални бани, община Септември, област Пазарджик

09.01.2017
За продължаване срока на действие на разрешителноза ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в rека Азмакдере,село Бял извор, община Ардино, област Смолян

09.01.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Звиница”,с. Звиница,община Кърджали, област Кърджали

09.01.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - от река Марица,землище на с.Марица,Община Самоков,Област София