Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2017

17.02.2017 г.
17.02.2017
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Горскоизворска,село Горски извор, община Димитровград, област Хасково

17.02.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Уваджик,Село Падина, Община Ардино, Област Кърджали

15.02.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в имот 39921.130.725 ,гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

15.02.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Нешовица”, в землището на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

15.02.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Акташ,землище с. Ангел войвода, Община  Минерални бани, област Хасково

15.02.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в УПИ V-„МВЕЦ и хотел”, кв.9 по плана на Варварски минерални бани, общ. Септември, обл. Пазарджик

15.02.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Студената вода”, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен

06.02.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Баш пара”, с. Калековец, община Марица, област Пловдив 

06.02.2017
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Варвара”,Сондаж № 2,с. Варвара, община Септември, област Пазарджик 

03.02.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере – ПИ 000828 публична общинска собственост,село Коларово, Община Харманли, Област Хасково

03.02.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Азмака ,с. Загоре,Община: Стара Загора

01.02.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Бисерска,Село Бисер, Община Харманли, Област Хасково