Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2017

31.03.2017 г.
 31.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - р.Синаповска, село Синапово, Община Тополовград, Област Хасково

31.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Гьола”, землище на с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик

31.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Пикла,Село Житница, Община Калояново, Област Пловдив

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Керметлика”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 56784.510.9506 по КККР на гр. Пловдив

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Трапът”, в землището на с. Асен, община Павел баня, област Стара Загора

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в имот 503142 в землището на с. Болярци, общ. Кърджали, обл. Кърджали

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кърънджика”, землище на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас

24.03.217
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в имот № 000076, в землището на с. Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора

24.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Кюпек дере”,с. Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора

23.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Селската кория”, с. Трилистник, община Марица, област Пловдив

22.03.2017
За изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - от р.Мечка,гр.Първомай, област Пловдив

22.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р. Черна,ПИ с идентификатор 67653.911.119, град Смолян, Община Смолян, Област Смолян

22.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - ПИ с идентификатор 03839.35.41, Село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

22.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Капсидата”, с. Строево, община Марица, област Пловдив

22.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Карч пара”, землище на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив

22.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Хаджиска кория”, в землището на с. Остра могила, община Стара Загора, област Стара Загора

22.03.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местност „Кантона” в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

21.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Чаирска, землище на с. Сестримо, Община Белово,Област Пазарджик

13.03.2017
За изменение на  разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - e ГОК „Марковски колектор” ,с.Белащица, Община Родопи, Област Пловдив

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в имот с идентификатор 77195.743.424 п, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Дончово келеме” , с. Динк, община Марица, област Пловдив

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - три тръбни кладенеца,в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - местност „Алената глина”, с. Елхово, община Николаево, област Стара Загора

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Събирателна шахта (СШ) на вододайна зона „Малък Солуджак”,с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора

09.03.2017
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Дере,Имот № 515079, землище на град Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково

09.03.2017
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа,Землище гр.Ямбол 

09.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от река Конска – ляв и десен приток,Землище с.Смилян и Землище с.Пловдивци ,Община Смолян,Област Смолян

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,чрез   нови водовземни съоръжения - в УПИ ХХ-1213 ,гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кавак дере”, землище на с. Бегово, община Калояново, област Пловдив

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ  00702.535.76,  гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ШК – в УПИ I, кв. 69 и хоризонтален дренаж – в УПИ III, кв. 69 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково

06.03.217
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Сефер кору”, в землището на с. Грозден, община Сунгурларе, област Бургас

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ,местност „Бюка” в землището на  с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора

06.03.2017
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Върбински мост”,в землището на с. Върбина, община Мадан, област Смолян 

06.03.2017
За изменение на Разрешително за водовземане от подземни води - в местност „Нешовица”,с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

06.03.2017
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Лазова,град Гурково, Община Гурково, Област Стара Загора