Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2018

31.08.2018 г.
31.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -един ТК в местност „Градините”, община Септември, област Пазарджик

31.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -
eдин тръбен кладенец в местност „Азмака”, по КККР на гр. Пазарджик

 
29.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец , на територията на ПИ  77195.713.291, гр. Хасково

29.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Бревинска,землище с.Челопеч,Област София 

29.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Воздол,землище с.Челопеч,Област София

27.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал (ГК–2),село Радиново, община Марица, област Пловдив

23.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591145/22.01.2018г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-ТК в местност „Съзлъка” ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

23.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в местност „Велчова черника”, в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

23.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в местност „Джестов въбел”, в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

23.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Два КЕИ „Персенк 1” и КЕИ „Персенк 2”, в имот № 000299, в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян

23.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец в местност „Саринви”, с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали 

23.08.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - воден обект -  язовир „Черноземен”,с. Черноземен,община Калояново, област Пловдив

23.08.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - воден обект – река Калаващица,землище гр. Стрелча и с. Дюлево,община Стрелча, област Пазарджик

22.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Хаджи могила” по КККР на с. Скутаре, община Марица, област Пловдив

21.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Найденови геренчета”, с. Царацово, община Марица, област Пловдив 

20.08.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „Селското дере”,с. Павелско,   
Община Чепеларе, област Смолян


15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Чукурлука”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 56784.507.347 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55155.506.1285 ,гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

15.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в имот № 023032, местност „Казлача”, землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик

15.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - w ПИ с идентификатор 05952.82.50 по КККР на с. Бояджик, община Тунджа, област Ямбол

15.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в ПИ с идентификатор 67338.603.400, по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

13.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Славкова черника”, в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик.

13.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дере, десен приток на река Широколъшка, село Стойките, община Смолян, област Смолян

13.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кабата”, с. Брестник, община Родопи, област Пловдив 

10.08.2018
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

08.08.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Кошовете”, с. Труд, община Марица, област Пловдив

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тунджа, землище гр. Павел баня, Община Павел баня, Област Стара Загора

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Тунджа,землище град Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора 

07.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Тунджа ,землище град Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора

07.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Върбака”,  с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

07.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в местност „Тепе баир”,  землище на с. Борино, община Борино, област Смолян

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.5185,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.9912 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.9600 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

06.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в ПИ с идентификатор 55302.501.5033 ,гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПС „Ябълково”, с. Ябълково и с. Сталево, община Димитровград, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане от подземни води - ПС „Източна зона”,с. Подкрепа и с. Стамболийски, община Хасково, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ПС „Узунджово II”,. Узунджово, община Хасково, област Хасково.

03.08.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Сазлийка, гр. ​Гълъбово, Община Гълъбово, Област Стара Загора