Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Септември 2018

28.09.2018 г.
28.09.2018
За разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 56784.314.62 по КККР на гр. Пловдив

28.09.2018
За разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ VІІІ - общ. дейност, кв. 60 по регулационния план на землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив

28.09.2018
За разрешително за водовземане от подземни води - тръбни кладенци, разположени на територията на ПИ с идентификатори 58244.71.293, 58244.71.292, 58244.69.291, 58244.69.289 в местност "Зад дингилите" по КККР на с. Преславец, община Харманли, област Хасково и на територията на имоти № 000975, 000980 в местност "Сара сюит" в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково.

28.09.2018
За изменение на разрешително № 33120077/07.10.2013 г. за ползване на воден обект - река Арда, Маджаровско дере, Саянско дере и Гюргенско дере, поречие на река Арда, землища на гр. Маджарово, с. Горно поле и с. Брусевци, община Маджарово, област Хасково

28.09.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.28.84 в землището на с. Царацово, община Марица, област Пловдив

28.09.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - три тръбни кладенеца в ПИ с идентификатор 87374.35.981, местност "Манаф чаир" по КККР на гр. Ямбол, общ. Ямбол, област Ямбол

28.09.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67338.601.245 по КККР на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен

28.09.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в имот № 068016, местност "Пясъка", землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, обл. Хасково

18.09.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „Цар Асен – I”(имот №78056.26.44), землище село Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик

18.09.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Бански дол”,землище с. Старосел , община Хисаря, област Пловдив

18.09.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.508.193, гр.Пловдив

18.09.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Татар Орман”, по КККР на гр. Пазарджик

18.09.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Турски гробища”, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

18.09.208
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 77476.507.17,с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

18.09.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец вПИ с идентификатор 55155.507.268, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

04.09.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в УПИ I в кв. 1201 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив

04.09.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Перущинска,гр. Перущица,община Перущица, област Пловдив

04.09.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.504.770 ,гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

03.09.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520728/21.04.2017г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - параметрите на разрешеното водовземане

03.09.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591125/06.11.2017г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - параметрите на разрешеното водовземане

03.09.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591072/07.02.2017г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - параметрите на разрешеното водовземане