Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления за месец Октомври 2018

26.10.2018 г.
30.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Персенк 3” в имот № 000299, в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян

26.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, в УПИ № II 665, кв. 95 ,с.Гранит, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

26.10.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591156/05.02.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в ПИ с индентификатор 47295.40.57, село Марково, община Родопи, област Пловдив

26.10.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530527/24.04.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в УПИ III -375, кв.58,с.Ястребово, община Опан, област Стара Загора

26.10.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520770/29.06.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в имот с номер 011030,з-ще с.Веселиново, общ. Тунджа, обл.Ямбол   

26.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Арабовия", землище с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив

26.10.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - отводнителен канал, общинска публична собственост,с.Християново, община Стара Загора, област Стара Загора

26.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Чепеларска, гр. Асеновград, област Пловдив

26.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик  

26.10.2018
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Хисаря”,Сондаж №5,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

26.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 00702.534.103, по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив

26.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Мерата“, по КККР на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив 

17.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК, в УПИ IV 665, кв. 95 ,с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора

17.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепинска, Землище гр. Рудозем, Община Рудозем, област Смолян

17.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - от река Въча, землище  село Грохотно, Община Девин, Област Смолян

16.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Тунджа,землище гр.Николаево,област Стара Загора

16.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Малка река (десен приток на река Маданска),Урбанизирана територия на гр.Мадан,oбласт Смолян

16.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот № 000470 в землището на с.Криво поле,община Хасково, област Хасково

16.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Триградскасело Гьоврен,община Девин, област Смолян

16.10.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591178/06.06.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в местност „Полук Тарла”, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

11.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Неделинска,гр. Неделино
община Неделино, област Смолян


10.10.2018
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Павел баня”,сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

08.10.2018
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК-1 в местност „Капсидата“,гр. Куклен,общ. Куклен, обл. Пловдив

08.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в УПИ XXIX, кв. 58 ,с. Житница, община Калояново, област Пловдив

08.10.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Линчов чучур,КЕИ „Офицерски бук“ и КЕИ „Лещака“,с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик

05.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Крумовица в землището на с. Вранско и с. Луличка, общ. Крумовград, обл. Кърджали

02.10.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стара река, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

02.10.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 03304.2.1305 по КККР на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

02.10.2018
За Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 99087.18.54 по КККР на р-н Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив


02.10.2018
За Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - водовземане от река Широколъшка и изграждане на водовземни и водопреносни съоръжения в имот № 69345.8.66 в землището на с. Стойките, община Смолян