Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2018

27.11.2018 г.
27.11.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Стряма,землище село Трилистник, Община Марица, Област Пловдив

27.11.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Река, представляваща имот с № 008008, землище на село Грохотно, Община Девин, Област Смолян

27.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Въча,землище с.Йоаким Груево,Област Пловдив

27.11.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591140/19.12.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в УПИ  XI в кв. 71 ,гр.Раковски,община Раковски, област Пловдив 

27.11.2018
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530012/11.07.2007г - 2 бр.  тръбни кладенци, гр.Пловдив

27.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - в тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.383.272 ,гр. Пловдив

20.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,zемлище на с.Сталево и землище на с.Ябълково,община Димитровград ,област   Хасково

14.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чурековска,с.Чуреково,Община Девин, област Смолян   

14.11.20108
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Чепинска,землище с.Варвара и с.Ковачево,Община Септември,землище с.Паталеница,Община Пазарджик

06.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Арда,землище гр. Рудозем,Община Рудозем, област Смолян

05.11.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в отводнителен канал, общинска публична собственост,с.Желязно, община Марица, област Пловдив

02.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска, землище на с.Тютюнче, Община Джебел, Област Кърджали

01.11.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591158/06.02.2018г  за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност "Османова могила", с.Брестник, община Родопи, област Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 47295.21.268 по КККР на с. Марково, община Родопи, област Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец  в местност „Османова могила”, по КККР на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Каварджиклийка, землище на с.Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в землището на с.Мало Крушево,Община Хисаря,Област Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в УПИ VII-производствен терен, кв. 61, землище на с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора

01.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с индетификатор 56784.313.5 в землището на гр.Пловдив

01.11.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ​ТК, в местност „Черноземен” в землището на с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив