Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември 2018

28.12.2018 г.

28.12.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Леново", разположен в землищата на с. Леново и  с. Тополово, общ. Асеновград, обл. Пловдив

28.12.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот № 067018, местност "Тойкона" в землището на с. Българин, общ. Харманли, обл. Хасково

28.12.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на ПИ с идентификатор 55155.502.248 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

28.12.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ № 202016, местност "Старата кория", землище на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив

28.12.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591133/04.12.2017 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 73242.223.133 по КККР на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив

28.12.2018
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ ХХІ-1436 на кв. 124, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик

28.12.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бакър дере (р. Йерусалимовска) в местност "Орта Бунар", землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, област Хасково

28.12.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бакър дере (р. Йерусалимовска) в местност "Орта Бунар", землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец, област Хасково

18.12.2018
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК2 и ТК3) в местност „Крушките“, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

17.12.2018
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал (ГК–4), землище на село Войводиново, община Марица, област Пловдив  

14.12.2018
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Банска,село Сусам,Община Минерални бани, област Хасково

11.12.2018
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - 1 бр.  тръбeн кладенeц, в имот 40004.17.141,  с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив

06.12.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 66826.47.960 по КККР на с. Скобелево, община Павел баня, област Стара Загора

04.12.2018
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с индетификатор 56784.504.1200 в землището на гр.Пловдив

04.12.2018
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591122/25.10.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в имот 034301  в землището на село Стряма, община Раковски, област Пловдив