Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2019

31.01.2019 г.
31.01.2019
За изменение на разрешително №33140111/16.09.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Тополница,землище на град Пазарджик

31.01.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Буйновска,село Ягодина,Община Борино, област Смолян

31.01.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Широколъшка,село Широка лъка,Община Смолян, област Смолян

31.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Тунджа,град Калофер,Община Карлово,Област Пловдив

30.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец, ПИ с идентификатор 38008.106.191 в землището на с.Коларово, общ. Раднево, обл.Стара Загора

30.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец,  ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив

30.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност „Арите“ ,гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

30.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Кантона“ ,гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив 

30.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, ПИ с идентификатор 40909.109.331, гр. Кърджали

30.01.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения - един тръбен кладенец , в ПИ  с идентификатор 29235.5.40 , с. Желязно, община Марица, област Пловдив

23.01.2019
За изменение на  разрешително №33110141/05.10.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Река Боринска,землище на село Борино, Община Борино, Област Смолян

22.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец ,местност „Сухото дере“ в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик 

22.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец,местност „Пъстрогорски” по КККР на гр. Свиленград,област Хасково 

22.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, на територията на ПИ с индетификатор 56784.504.861 в землището на гр.Пловдив

22.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, в имот с номер 117059 в землището на с.Георги Добрево, общ. Любимец, обл.Хасково

22.01.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Голяма,землище на гр. Златоград,Област Смолян

21.01.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец , на територията на ПИ   56784.536.29 по КККР на гр. Пловдив

21.01.2019
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31590767/29.08.2013г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц, на територията на ПИ 06447.5.806,  с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив

21.01.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591163/08.03.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в УПИ  IV- 16,85 в кв. 6 по ПУП на Стопански двор гр.Садово,община Садово, област Пловдив 

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, на територията на ПИ 56784.540.390 в землището на гр.Пловдив

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, на територията на ПИ  73242.101.116 в землището на с.Труд, общ. Марица, обл.Пловдив

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец, на територията на ПИ  56784.530.253 ,гр. Пловдив

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, на територията на ПИ  56784.514.1020 в землището на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл.Пловдив 

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - шахтов кладенец , на територията на ПИ 77195.734.1, гр. Хасково

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, на територията на ПИ 51809.503.3196 в землището на гр.Нова Загора, общ. Нова Загора, обл.Сливен 

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - от КЕИ „Персенк 4”, в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян

21.01.2019
За изменение на  разрешително №33750022/25.06.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти -Отводнителен канал представляващ имот №000293 ,село Катуница, Община Садово, Област Пловдив

21.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване - от дере в ПИ № 69345.19.104 в местността „Карлък”,с.Стойките, община Смолян, област Смолян

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца,местност „Кавак Тарал”, с. Крушево, община Първомай, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец,местност „Бедрозов бунар“ ,с. Марково, община Родопи, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец,местност „Гарваница“ ,с. Труд, община Марица, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец, местност „Горна Каба“ ,с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -един тръбен кладенец, местност „Източни Аджемки“,. Ягодово,община Родопи, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, местност „Казланча“,с. Оризари, община Родопи, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води о КККР на гр. Пловдив - четири тръбни кладенеца,местност „Ламбурките“ в землището на с. Синитево, община Пазарджик, област Пазарджик 

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, ПИ с идентификатор 56784.504.306 ,гр. Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец,местност „Крушките“, община Марица, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец, местност „Кукленски път“ ,с. Брестник, общ. Родопи, област Пловдив

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ 55155.10.118 в землището на гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.Пазарджик 

16.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в местност „Герена“ , с. Марково, община Родопи, област Пловдив 

10.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен в местност „Ламбурките ” , с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив

09.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Три шахтови кладенеца, местност „Папаз кория”, землище на с. Славеево, община Ивайловград, област Хасково

09.01.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - каптажна камера-каптиран извор „Вриш“,местност „Вриш” в землището на гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково