Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Февруари 2019

19.02.2019 г.
19.02.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ  с идентификатор 55155.507.31.7 ,гр. Пазарджик

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Гъсти могили“ ,гр. Пловдив

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 77195.752.179 ,гр. Хасково

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Кадийца“ ,гр. Септември, област Пазарджик

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Рибарника”в  имот № 013123 (отдел 30, подотдел „л“ по лесоустройствения план на ТП „ДГС Михалково“), в землището на с. Осиково, община Девин, област Смолян

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - единтръбен кладенец в ПИ с идентификатор 35167.504.7621 ,гр. Казанлък, област Стара Загора

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 21052.1015.303, ,гр. Димитровград, област Хасково

19.02.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в ПИ № 27382.501.3  (десен приток на река Тунджа),землище на гр. Елхово,Област Ямбол

19.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Крива,землище гр. Белово,Област Пазарджик

14.02.2019
14.02.2019
13.02.2019
Изменение на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,„К-11“ ,Велинград-Лъджене”,гр. Велинград, община Велинград, обл. Пазарджик

13.02.2019
За изменение на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,КЕИ № 2 (нов каптаж),гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

12.02.2019
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31520515/06.04.2015г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц, ПИ с идентификатор 35167.66.17,  гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

12.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един каптиран извор, ПИ с индетификатор 77476.2.123 в землището на с.Хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

12.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, ПИ с идентификатор 55289.103.361 ,с. Памукчи, община Стара Загора, област Стара Загора

12.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -един тръбен кладенец ТК, ПИ с идентификатор 56784.536.12 ,гр. Пловдив

12.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, ПИ с индетификатор 35167.501.9459 , гр.Казанлък, общ. Казанлък, обл.Стара Загора

12.02.2019
За издаване на Разрешителнo за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения - един водопоглъщащ тръбен кладенец ТК3, ПИ с идентификатор 55155.508.644 гр. Пазарджик

12.02.2019
За изменение на  разрешително №33110114 за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Потока,землище на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив

12.02.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна,гр. Смолян  

12.02.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект -река Черна,землище на гр. Смолян

11.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води- един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56277.1.1909 в землището на гр.Пещера, обл.Пазарджик

01.02.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - ГОК-1 „Азмака”,с. Белозем, община Раковски,​област Пловдив