Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2019

28.03.2019 г.
28.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК1 в имот 66831.108.39 , с. Скобелево, община Димитровград и ТК2 в имот 30819.70.5, местност "Айше орман горен", с. Зетьово, община Чирпан-ПС "Марица 1"

25.03.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Въртопска,река Кознишка и дере, приток на река Кознишка,землище на с. Антон ,Община АнтонОбласт София

25.03.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520678/22.11.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност „Горен бозалък” в землището на с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив

25.03.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530511/18.05.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - в местност „Горен Кошелан” в землището на с. Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив

25.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец, на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.416, по КККР на гр. Пловдив

18.03.2019
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530155/18.11.2010г - 1 бр.  тръбeн кладенeца в имот с номер 011411 в землището на  гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

18.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец,  местност "Орта Хан", в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

14.03.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520698/18.01.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Цигански алчак”, землище на  с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив 

13.03.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в река Азмака и микроязовир,село Богомилово, Община Стара Загора, Област Стара Загора

13.03.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в oтводнителен канал,село Царацово, Община Марица, Област Пловдив

13.03.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тополовска,zемлище на с. Тополово,Община Асеновград,Област Пловдив

07.03.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект- р.Каялийска,землище на село Брягово, Община Първомай, Област Пловдив

07.03.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591178/06.06.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Два тръбни кладенеца - ТК1 (експлоатационен) и ТК2 (резервен),местност „Летището”, в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив

07.03.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,КЕИ „К-19“,гр. Велинград, обл. Пазарджик

07.03.2019
За изменение на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”Сондаж № 5 „Горски пункт",гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

07.03.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Чепино”,сондаж № 3,гр. Велинград, обл. Пазарджик

07.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в УПИ XXXI – обслужващи дейности  и търговия, кв. 60 по плана на кв. „Дебър“, гр. Първомай, област Пловдив

07.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, ПИ с идентификатор 68850.161.171,  гр. Стара Загора

07.03.2019
За изменение на  разрешително №33740152/12.02.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в дереземлище на село Георги Добрево, Община Любимец, Област Хасково

07.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Манастирска,Землище с.Манастир и с.Лъкавица,община Лъки, област Пловдив

07.03.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Чурековска,землище на село Михалково,Община Девин,​Област Смолян