Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2019

22.05.2019 г.
22.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Луда Яна,землище  село Цар Асен,община Пазарджик,област Пазарджик

22.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 55155.19.257 в землището на гр.Пазарджик

22.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 56784.501.1028, гр. Пловдив

22.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в местност "Мера Ситлер",с. Веселиново,община Тунджа, област Ямбол

22.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ „Бялата стена”,имот № 006196, в землището на с. Осиково, община Девин, област Смолян

21.05.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,КЕИ „К-19“,гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

21.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 77476.507.30 в землището на с.Хрищени, общ. Стара Загора, обл.Стара Загора

17.05.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек,zемлище на с. Чифлик,Област Кърджали

14.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с индетификатор 56784.504.254 в землището на гр.Пловдив

13.05.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Велинград-Лъджене”,КЕИ „К-19“,гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

13.05.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - за тръбен кладенец в ПИ  с идентификатор 55155.508.175 по КККР на гр. Пазарджик

13.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Един каптиран извор в имот с номер  000171 в землището на с.Ситово, общ. Болярово, обл. Ямбол

13.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в местност „Бялата воденица“,с. Марково,община Родопи, област Пловдив

13.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в  местност „Казачка, с. Браниполе, “, община Родопи, област Пловдив

09.05.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения - тръбен кладенец в ПИ  56277.501.292 по КККР на гр. Пещера, обл. Пазарджик

09.05.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения - тръбен кладенец в имот № 099036, местността „Ленищата“, от землището на гр. Перущица, ообласт Пловдив

09.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - КЕИ "Дядо Жекова чешма" в ПИ 47442.61.97, местност "Казлер" и КЕИ "Горелкова чешма" в ПИ 47442.16.153, местност "Мезарлъка",с. Маслиново, община Хасково, област Хасково

09.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в ПИ  78080.67.232 в землището на с.Царацово, общ. Марица, обл.Пловдив

09.05.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепеларска,землище на с. Бачково,община Асеновград,област Пловдив

07.05.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - КЕИ „К-19“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 

07.05.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Пчелински бани”,с. Пчелин, общ. Костенец, обл. София 

07.05.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 4 бр. тръбни кладенеца в ПИ с идентификатор 55155.505.1159 и 55155.504.825 по КККР на гр. Пазарджик

07.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец в ПИ с индетификатор 78080.501.1014 в землището на с.Царацово, общ. Марица, обл.Пловдив

07.05.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - тръбен кладенец  в ПИ с идентификатор 56784.508.394 п,гр. Пловдив

07.05.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Буюк дере,землище на с.Широко поле и с.Скалище, общинаКърджали, област  Кърджали