Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Юни 2019

25.06.2019 г.
25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в  ПИ с идентификатор 56784.540.211 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1131 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в  ПИ с идентификатор 56784.540.863 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност "Текерлички дорук", с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково 

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1057 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.802 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.940 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1278 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 56784.540.446 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1148 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.750 в землището на гр.Пловдив

25.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.979 в землището на гр.Пловдив

24.06.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черкезица,землище на с. Селци,община Садово,област Пловдив 

24.06.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца в ПИ с идентификатор 56784.521.1309, гр. Пловдив 

24.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност "Люцерните", в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

24.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 03839.36.113 в землището на с.Бенковски, общ. Марица, обл.Пловдив

18.06.2019
За изменение на  разрешително №33710085/26.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - Дерe , представляващo ПИ с идентификатор 47737.44.153,с.Мезек, Община Свиленград, Област Хасково 47737.44.153

18.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект -река Девинска,землище  гр. Девин,област Смолян

18.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591228/18.02.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в местност „Крушките“,с. Бенковски,община Марица, област Пловдив

18.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591218/04.01.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в  ПИ с идентификатор 66826.47.960 , с. Скобелево, община Павел баня, област Стара Загора

18.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510616/25.10.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения -един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 77476.507.17 ,с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

18.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 56784.316.22 гр. Пловдив

18.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води -  един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 55155.11.25 в землището на гр.Пазарджик

17.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане и ползване на  повърхностен воден обект - река Яденица, местност Яденица, землище гр.Белово, област Пазарджик

12.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Черна,землище  гр. Смолян

12.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в  УПИ XXII-за жилищно строителство, търговия и услуги на кв. 74 по ПРЗ на гр. Септември, област Пазарджик

12.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591207/30.10.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - местност ''Турски гробища'', с. Бенковски, община Марица, област Пловдив

12.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Марица (чрез бент „Полатово” и ГНК М1 „Ени Арк”),землище гр. Стамболийски ,Област Пловдив

11.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец  в ПИ с идентификатор 78080.67.22 в землището на с.Царацово, общ. Марица, обл.Пловдив

11.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 47295.21.271 в землището на с.Марково, общ. Родопи, обл.Пловдив

11.06.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,гр. Свиленград,област Хасково

06.06.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Върбица,землище на с. Рогозари, община Джебел  и с.Птичар, опбщина Момчилград, област Кърджали

03.06.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Арда,землище на с.Славеево,община Ивайловград,област Хасково

03.06.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Велинград-Чепино”,КЕИ № 2 „Нов каптаж“,гр. Велинград, обл. Пазарджик

03.06.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1257 ,гр. Пловдив

03.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520698/18.01.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец, в местност „Кантона“ по КККР на гр. Карлово, област Пловдив

03.06.2019
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31520626/20.05.2016г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц, в ПИ с идентификатор 47295.16.21 ,с.Марково, община Родопи, област Пловдив

03.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591052/29.08.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - шахтов кладенец в местност „Гьок дере” ,гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен

03.06.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591098/29.06.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден в  местност „Бялата воденица”, с. Марково, община Родопи, област Пловдив

03.06.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в отводнителен канал, общинска публична собственост,с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив

03.06.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в отводнителен канал, общинска публична собственост,с.Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

03.06.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в отводнителен канал, общинска частна собственост,с.​Стряма, Община Раковски, Област Пловдив