Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Август 2019

30.08.2019 г.
30.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Рахманлийска,землище  село Зелениково,община Брезово,област Пловдив

27.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от ЗВ за служебно изменение на разрешително № 31510614/12.09.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Саривни” ,с.Лозенградци, община Кирково, област Кърджали

27.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност "Кабата", с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

27.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.502.621 ,гр. Пловдив

27.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Гарвашница,землище гр. Гурково,област Стара Загора

21.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК в ПИ  с идентификатор 65677.58.48, гр. Свиленград, област Хасково

21.08.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в река Харманлийска,землище на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково

21.08.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в река Чепеларска,с.Нареченски бани, Община Асеновград, Област Пловдив

21.08.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в река Стряма,гр.Баня, Община Карлово, Област Пловдив

20.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бяла,с. Меден бук,община Ивайловград, област Хасково

20.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бяла,с. Одринци,община Ивайловград, област Хасково

20.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.504.1232 , град Пловдив

16.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 67338.557.158 (стар УПИ I, кв. 717 в Парк "Юнак"), гр. Сливен

14.08.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в Девинска, гр.Девин, Област Смолян

14.08.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в р.Перущинска,гр. Перущица, Област Пловдив

12.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 78080.80.289 по КККР на с.Царацово, общ. Марица, обл.Пловдив

09.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 65677.341.28 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково

09.08.2019
За изменение на  разрешително №33740207/28.09.2017г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Отводнителен канал,село Царацово, община Марица, област Пловдив

05.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31521188/07.08.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в  местност „Капсида“ в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

05.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591217/19.02.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 56784.504.1200 ,град Пловдив

05.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591193/28.08.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ 55302.501.9600 , гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

05.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591190/23.08.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ  55302.501.9912 , гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

05.08.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591194/28.08.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ 55302.501.5185 ,гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик

01.08.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК1, в ПИ с идентификатор 56784.536.83,  по КККР на гр. Пловдив

01.08.2019
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения № 31591152/29.01.2018г. - 3 бр.  тръбни кладенци, в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1005 по КККР на  гр. Пазарджик

01.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 73242.180.14 по КККР на с. Труд, община Марица, област Пловдив

01.08.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец за водовземане на подземни води в местност „Пясъците” в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив

01.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - „мочурище”, ПИ с идентификатор 70487.73.182, в землището на с. Съдиево,община Нова Загора, област Сливен

01.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,гр.Пловдив  

01.08.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот с идентификатор 87672.33.7  в землището на с. Ястреб, община Кърджали,  област Кърджали

01.08.2019
За изменение и продължаване срока на действие на  разрешително №33710015/29.01.2008г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в дере,​имоти с №000328, №000329 и №019058, землища на село Гълъбово и село Цар Калоян, Община Куклен, Област Пловдив