Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Октомври 2019

30.10.2019 г.
30.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в  имот с идентификатор 04738.92.28 п, с. Богомилово, общ. Стара Загора

30.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 55155.52.68 в землището на гр.Пазарджик

25.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 47295.21.1092 ,с.Марково, общ. Родопи, обл.Пловдив

25.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Енинска,землище с. Енинa,Община Казанлък,Област Стара Загора

24.10.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир Снежанка (Пампорово),в землището на гр. Смолян

23.10.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения - шахтов кладенец  в ПИ  с идентификатор 20465.505.1523, гр. Девин,  област Смолян

23.10.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591130/13.11.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 56784.325.60, по КККР на гр. Пловдив

23.10.2019
За изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови  водовземни съоръжения - ТК в ПИ с идентификатор 62075.502.2337 ,гр. Раковски, област Пловдив

17.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 55155.27.72 в землището на гр.Пазарджик

17.10.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в отводнителен канал,село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

17.10.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бедечка,землище на гр. Стара Загора 

15.10.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект - в отводнителен канал,село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив

14.10.2019
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - в отводнителен канал,село Царацово, Община Марица, Област Пловдив

10.10.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един шахтов кладенец, местност „Боба кона”, с. Конуш, община Хасково, област Хасково

09.10.2019
За продължаване срока на действие на разрешително №33140146/27.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р.Азмака,​землище на село Оризово, Община Братя Даскалови, Област Стара Загора