Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Ноември 2019

29.11.2019 г.
29.11.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Велинград-Лъджене ”,Сондаж № 1ВКП + КЕИ № "К-8" "Вельова баня",гр. Велинград, обл. Пазарджик

29.11.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, обл. Стара Загора

28.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност "Мандрата" ,с. Катуница, община Садово, област Пловдив

28.11.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Мътница, с.Дорково и гр.Пещера и р.Стара река,гр.Ракитово, област Пазарджик

28.11.2019
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740146/06.08.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - в напоителен канал,с.Цалапица, Община Родопи, Област Пловдив

28.11.2019
За изменение на разрешително №33140041/27.01.2009г. последно продължено и изменено с решение № РР–2336/08.05.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - в Марица, коригиран участък на р.Пишманка и отводнителен канал, землища Пазарджик, с.Огняново и с.Мирянци

28.11.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Павел баня”, Сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, обл. Стара Загора

28.11.2019
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - находище „Павел баня”, Сондаж № Сз-8,гр. Павел баня, обл. Стара Загора

22.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 30870.80.49 в землището на с.Зимница, общ. Мъглиж, обл.Стара Загора

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - каптиран извор в ПИ с идентификатор 46588.21.136, с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 55155.508.768 в землището на гр.Пазарджик

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК  в ПИ с идентификатор 56784.530.10 в землището на гр.Пловдив

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 67338.602.27 в землището на гр. Сливен

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.541.97 в землището на гр.Пловдив

21.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Селската кория”, по КККР на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив 

15.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в имот с номер 012140 в землището на гр.Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив

15.11.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520748/30.05.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Дълги поляни” в землището на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив

15.11.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Стряма,с.Ръжево Конаре,Община Калояново,Област   Пловдив

15.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в местност "Каратопрак", с. Катуница, община Садово, област Пловдив

14.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ в ПИ с идентификатор 10820.18.206  в землището на гр.Ветрен, община Септември, област Пазарджик

14.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.536.906, гр.Пловдив

14.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 5 тръбни кладенеца в землищата на селата Хан Аспарухово и Плоска Могила, община Стара Загора, област Стара Загора

12.11.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591002/02.03.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - Дублетна система тръбни кладенци – един черпателен тръбен кладенец (ТК1) и един водопоглъщащ тръбен кладенец (ТК2), в УПИ XII 8736, кв. 126 в гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора

08.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 11845.52.14,с.Войводиново, община Марица, област Пловдив

08.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Орманя”, гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково

08.11.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Тунджа,землище на с. Зимница,община Стара Загора,област Стара Загора

04.11.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепеларска,с. Нареченски бани,община Асеновград, област Пловдив

04.11.2019
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Чепеларска,с. Бачково,община Асеновград, област Пловдив

04.11.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591120/23.10.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжени - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.529.137, гр. Пловдив

04.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец в местност "Османова Могила", с. Бресник, община Родопи, област Пловдив

04.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 40292.116.14, с.Крън, общ. Казанлък, обл.Стара Загора

04.11.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 26 бр ШК, в селата, Богдан,с. Московец,. Каравелово,с.Слатина и с. Столетово,общ. Карлово, обл. Пловдив