Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Декември 2019

20.12.2019 г.
20.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591204/16.10.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 67338.601.245, гр. Сливен

18.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Алма дере“ по картата на с.Върбен, община Брезово, област Пловдив

13.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 56784.536.793 в землището на гр.Пловдив

13.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 68850.523.87, гр. Стара Загора

13.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в УПИ VIII-69,167 , с. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив

09.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520670/24.10.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Вейовец” в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик

09.12.2019
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - Сондаж С7 и Сондаж С8 в УПИ XI-зеленина кв. 9 по ПРЗ на Варварски минерални бани, община Септември, област Пазарджик

06.12.2019
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140149/17.07.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в Широколъшка,с. Беден, Община Девин, Област Смолян

06.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК изграден в ПИ с идентификатор 47295.106.28 ,с.Марково, общ. Родопи, обл.Пловдив

06.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591262/01.08.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в имот 78080.67.22, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

04.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591242/12.03.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в ПИ 35167.501.9459,гр. Казанлък,  обл. Стара Загора

04.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591121/23.10.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в имот  77181.13.122, гр. Харманли, обл. Хасково

04.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520668/19.10.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Средни ливади” в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик

04.12.2019
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520669/21.10.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - ТК в местност „Средни ливади” в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик

04.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 68850.522.5525 ,гр. Стара Загора

04.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 55155.508.138 в землището на гр.Пазарджик

04.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 9 броя ТК в ПИ с идентификатор 21169.1.72, с.Динк, община Марица, област Пловдив и имоти 029001, 031050, 031051в с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив

02.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр.ТК в имот 58236.29.27,с.Преславен и 2 бр. ТК в имоти 35420.32.115 и 35420.33.11,с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора

02.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.17.62, гр.Пловдив

02.12.2019
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в ПИ с идентификатор 56784.539.1, гр.Пловдив