Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Януари 2020

30.01.2020 г.
30.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 5 бр ТК в землището на с.Белица, община Любимец, обл. Хасково

29.01.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31591166/09.03.2018г. - 1 бр.  тръбeн кладенeц в ПИ с идентификатор 63207.501.160 по КККР на гр. Рудозем,  област Смолян

29.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.540.1208 по КККР на гр.Пловдив

27.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 55155.11.63 в землището на гр.Пазарджик

27.01.2020
За изменение на  разрешително №33140120/02.05.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект - Марковски колектор и р.Пясъчник,село Труд, Община Марица, Област Пловдив

27.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик

21.01.2020
Издаване на Разрешително за водовземане от минерални води - Находище „Павел баня”,Сондаж № Сз-8,ПИ с идентификатор 55021.501.3254 по КК и КР на гр. Павел баня, обл. Стара Загора

21.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 2 броя ТК,  на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1730 по КККР на гр.Пловдив

17.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в имот 56784.238.44 по КККР на гр.Пловдив

15.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води и за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови водовземни съоръжения - дублетна система тръбни кладенци в ПИ с идентификатор 55155.22.250,гр. Пазарджик

14.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - КЕИ "Владикин извор", разположен в ПИ с идентификатор 03592.501.2128 ,гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

10.01.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Турийска,землище на с.Турия,Община Павел баня,Област   Стара Загора

08.01.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Голямата река,землище на с. Климент,Община Карлово,Област Пловдив

08.01.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Дълбочица,землище на с. Габровица,Община Белово,Област Пазарджик

07.01.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - ТК в местност „Увата“ ,град Хасково