Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Март 2020

24.03.2020 г.
24.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец  в ПИ с идентификатор 55302.501.343 , гр. Панагюрище, област Пазарджик.

24.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 10450.502.2565 по КККР на гр. Велинград,област Пазарджик

24.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 11845.12.17,с. Войводиново, община Марица, община Пловдив

20.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 06077.20.254,с.Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив

13.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, ще бъде изграден в ПИ с идентификатор 67338.606.2, гр. Сливен

13.03.2020
За изменение на параметрите в Разрешително за ползване на  повърхностен воден обект - река Перущинска,гр. Перущица,община Перущица, област Пловдив

13.03.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица,землище на с. Мирово,Община Братя Даскалови,Област Стара Загора и землище с.Милево,Община Садово,Област Пловдив

10.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Един КЕИ, на територията на имот с номер  012034 в землището на с.Осиково, общ. Девин, обл. Смолян

10.03.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - eдин тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ VI - за оранжериен комплекс, кв.16 по ПУП на  с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол 

10.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - eдин тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 17806.501.1433,  на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

05.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в ПИ с идентификатор 47295.21.1097 ,с. Марково, община Родопи, община Пловдив 

05.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 99087.16.53, по КК на кв.“Горни Воден“, гр.Асеновград, област Пловдив

05.03.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК в ПИ с идентификатор 66737.28.165, с. Скалица, община Тунджа, област Ямбол