Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Април 2020

28.04.2020 г.
28.04.2020
За изменение на  разрешително №33120056(стар 300839)/26.04.2005г за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - река Голяма,землищата на с.Старцево и с.Ерма река, Община Златоград, Област Смолян

22.04.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140152/12.03.2016г. п за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в р. Марица,ПИ с идентификатор 21052.1007.111 , град Димитровград,  Област Хасково

22.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК, ще  бъде  изграден в ПИ с идентификатор 00702.527.146, гр.Асеновград, обл.Пловдив

22.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца ще бъдат изградени в ПИ с идентификатор 67338.601.121 (югоизточна част на кв. 10, между осови точки 388а през 401а и 402а, по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен.

13.04.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520777/16.08.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един ТК в имот с номер 171040 местност „Кюери”, в землището на село Татарево, община Минерални бани, област Хасково

13.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 47295.21.271, с.Марково, общ. Родопи, обл.Пловдив

13.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, ще бъде изграден в ПИ с идентификатор 00702.23.429 ,гр. Асеновград, област Пловдив

13.04.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33120079 (стар 300947)/18.07.2005г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - в река Бели кладенец, град Хасково

13.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - водовземане от река Арда
 в землище гр.Маджарово,област Хасково и землище с.Орешари,община Крумовград, област  Кърджали


06.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.536.1014, по КККР на гр. Пловдив

06.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец  който ще
бъде  изграден в ПИ с идентификатор 44570.236.138 по КККР на гр.Любимец, общ. Любимец, обл.Хасково


06.04.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец, изграден в  м-ст „Гарваница”  КККР на с.Труд, общ. Марица, обл.Пловдив