Разрешителни

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Съобщения за публично обявяване виж всички »

Обявления месец Май 2020

26.05.2020 г.
26.05.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591116/10.10.2017г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. ТК в ПИ с идентификатор 56784.24.252, по КККР на гр. Пловдив

26.05.2020
За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591247/22.04.2019г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, в местност "Орта Хан", в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

26.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 брой ТК, който ще се изгради на територията на ПИ с идентификатор 56784.501.193 по КККР на гр.Пловдив

26.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК,  ще бъде  изграден в УПИ IV – търговия и услуги, кв.17А ,гр.Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик

26.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1063, гр. Пловдив

19.05.2020
За издаване на разрешително за водовземане от подземни води - един ТК, който ще се изгради в ПИ с идентификатор 35300.503.1045, с. Калековец, община Марица, област Пловдив

15.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 56784.536.900 в землището на гр.Пловдив

14.05.2020
За изменение на Разрешително  за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530067/22.12.2008г - 1 бр.  тръбeн кладенeц в имот с номер 000204 в землището на с.Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

14.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, който ще се изгради в ПИ с индетификатор 55155.10.369 в землището на гр.Пазарджик

14.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК,  койсто ще бъде  изграден в имот с номер 092073 в землището на с.Стряма, общ. Раковски, обл.Пловдив

14.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, който ще се изгради в ПИ с идентификатор 73242.100.54 в землището на с.Труд, общ. Марица, обл.Пловдив

13.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения - река Стряма,землище на с.Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив

12,05,2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК, ще бъде  изграден в ПИ с идентификатор 55302.108.443 по КККР на гр.Панагюрище, обл.Пазарджик

12,05,2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК, изграден в УПИ  XLVI – пунк за ГТП, кв.132, гр.Съединение, област Пловдив

12.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК, ще бъде  изграден в УПИ VII – за културни дейности, кв.36, град Септемви, община Септември, област Пазарджик

12.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - 1 бр ТК,   изграден в имот с идентификатор 55155.508.145 по КККР на гр.Пазарджик

07,05,2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - два шахтови кладенеца  и два тръбни кладенеца в местност „Над елака”, с. Габарево, община Павел баня, област Стара Загора

07,05,2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 99088.11.60 по КККР на район Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив

07.05.2020
За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - един ТК, в ПИ с идентификатор 10450.502.2432, гр.Велинград, ,област Пазарджик

07.05.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Малка река (Аламовска),град Златоград, област Смолян

07.05.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Черна,град Смолян

05.05.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Свеженска,Землище на с. Свежен,Община Брезово,Област Пловдив

04.05.2020
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33750016/07.10.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект-в отводнителен канал,село Радиново, Община Марица, Област Пловдив

04.05.2020
За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ​река Марица в землището на гр. Пазарджик